GK skal halvere egne utslipp innen 2030
- Vi vet at vår næring globalt står for 40 prosent av energibruken og klimagassutslippene, og det kan ikke fortsette. Guro Steine, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft og Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK (foto: Nicolas Tourrenc).
Sist oppdatert: 29-06-2021

GK vil halvere egne utslipp innen 2030

I dag leverer GK konsernet sin bærekraftsrapport for 2020. Sentralt står nøkkelord som lønnsomhet, digitalisering og bærekraft, som skal lede til at GK halvere sine egne utslipp innen 2030.

I tillegg skal  halvparten av kundeporteføljen deres være klimanøytral innen 2035.

GK leverer selskapets andre bærekraftsrapport og med det fasit for oppnådd utslippsreduksjon i 2020. Års- og bærekraftsrapporten kan lastes ned fra GKs nettside. 

- Vi vet at vår næring globalt står for 40 prosent av energibruken og klimagassutslippene, og det kan ikke fortsette.

-I vår rolle sitter vi på en sentral del av løsningen på klimaproblemene, og bidrar gjennom å levere smarte og energieffektive løsninger, sier konsernsjef Kim Robert Lisø i GK, i en melding. 

GK er en ledende skandinavisk totalteknisk entreprenør og servicepartner med over 3000 medarbeidere. 

GS Maskin AS - Bamble Skole

Utslippskutt på god vei, fikk drahjelp av korona 
GK har satt seg ambisiøse klimamål og er allerede godt i gang med å redusere egne utslipp, med litt ekstra drahjelp fra koronapandemien.  

- Vi skal halvere egne utslipp innen 2030, og vi skal bidra til at halve kundeporteføljen vår skal være klimanøytral i 2035.

-Vi er modige nok til å si: Vi skal være et klimaforbilde. I 2020 har vi redusert våre egne klimagassutslipp med 19 prosent, og overgang til flere elektriske biler har gitt god effekt.

-Samtidig må vi erkjenne at 10 prosent av utslippskuttet i 2020 skyldes nedgang i flyreiser, en av få positive effekter av pandemien, sier Guro Steine, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft i GK.  

GK har signert UN Global Compact og jobber systematisk med miljø og klima, sosialt ansvar og forsvarlig selskapsstyring. Selskapets strategiske valg skal sikre at GK bidrar i den store dugnaden som er nødvendig for å nå Parisavtalen og FNs 17 bærekraftsmål. 

Ikke kjedelig 
GK legger vekt på å kommunisere åpent om hvor selskapet står i dag og hvor de skal. Selskapet integrerer derfor bærekraftsrapporteringen i årsrapporten, slik at alle konsernets interessenter kan få med seg hele bildet. Rapporten utgis både på norsk, svensk og dansk.  

Brenden & Co Stilasutleie - Jordal Amfi

GKs verdier, etiske retningslinjer og adferdskode er ryggraden i styringen av selskapet og er en grønn tråd gjennom rapporten.  

- Det siste året har vi tatt grep for å sikre at adferdskoden er kjent for og forplikter alle som jobber i GK, og vi har etablert rutiner for å følge opp ansvaret i leverandørkjeden.

-Det kan høres både byråkratisk og kjedelig ut, men det er denne systematiske oppfølgingen som utgjør en stor forskjell over tid når det gjelder å avdekke risiko og se muligheter til å forbedre oss.

-La oss ikke undervurdere kraften av over 3000 personer som drar i samme retning, sier Kim Robert Lisø. 

- Arbeid med bærekraft styrker vår risikostyring, reduserer våre kostnader og øker tilfredsheten blant våre medarbeidere. Vi blir rett og slett en mer attraktiv leverandør, partner og arbeidsplass, avslutter Lisø.