Statsbygg har inngått kontrakt med FuglesangDahl AS som generalentreprenør for tilbygget for skuespillerutdanningen ved Nord Universitet Campus Levanger.
TEATER «Kreativt bygg» skal gi gode rammer og fleksible lokaler for skuespillerutdanningen ved campus Levanger. Ill: INCUBE ARCHITECTURE
Sist oppdatert: 29-09-2022

FuglesangDahl bygger teater i Levanger

Statsbygg har inngått kontrakt med FuglesangDahl AS som generalentreprenør for tilbygget for skuespillerutdanningen ved Nord Universitet Campus Levanger.

TEATER «Kreativt bygg» skal gi gode rammer og fleksible lokaler for skuespillerutdanningen ved campus
Totalt er prosjektet på 1310 kvadratmeter nybygg og 254,5 kvadratmeter ombygging.

Prosjektet har en total kostnadsramme på i underkant av 100 millioner kroner og er gitt navnet «Kreativt bygg».

– «Kreativt bygg» skal legge til rette for at Nord Universitet kan tilby gode rammer og fleksible lokaler for skuespillerutdanningen ved campus Levanger, sier eiendomssjef Tomm Sandmoe ved Nord Universitet, i en melding. 

EN SOLID ENTREPRENØRBEDRIFT

– Vi ser fram til at skuespillerutdanningen kan flytte ut av sine leide lokaler på Tindved i Verdal, og inn i egne nye tidsmessige og moderne lokaler på campus Levanger.

Byggeprosjektet vil ha oppstart i oktober 2022, og skal stå ferdig innen november 2023. Nybygget består blant annet av en blackbox-scene og tre øvingssaler for skuespillerutdanningen.

Den eksiterende garasjen og varemottaket på campus skal bygges om til blant annet vrimleareal, garderober og tekniske rom.

Nord universitet ønsker en arealeffektiv løsning der det er mulighet for sambruk av arealer og funksjoner på campus.

For eksempel har universitetet i dag flere kreative utdanninger med potensial for sambruk av rom og allerede etablerte funksjoner. Teaterbygget kobles derfor sammen med bygningene Nordlåna og Nylåna via en gangbro.