Ved å samle kreftene internt og med SINTEF Narvik AS på laget, er SINTEF enda bedre rustet til å møte byggenæringens økende etterspørsel etter kunnskap om bærekraftig betong.
Betongkompetansen i SINTEF er i dag spredt i ulike fagavdelinger, men samarbeider i et eget betongnettverk på tvers i organisasjonen. Nettverket består av om lag tretti forskere og ingeniører. Foto: Jan Lindgård
Sist oppdatert: 10-06-2021

Styrker seg på betong

SINTEF merker byggenæringens økende etterspørsel etter kunnskap om bærekraftig betong og samler nå krefter for å styrke eget forskningsmiljø

SINTEF merker et stort behov for kunnskap om betong, og spesielt for å lage og bruke den så bærekraftig som mulig.

Etablerer nytt betongnettverk
Betongkompetansen i SINTEF er i dag spredt i ulike fagavdelinger, men samarbeider i et eget betongnettverk på tvers i organisasjonen. Nettverket består av om lag tretti forskere og ingeniører, men det er enda flere i SINTEF som jobber med betongrelatert forskning.

Norut Narvik ble en del av SINTEF i 2019, og har blitt til SINTEF Narvik AS. SINTEF Narvik har spisskompetanse på konstruksjonsteknikk, numeriske analyser, oppgradering og bærekraftig forvaltning av betongkonstruksjoner.

- Når vi ble en del av SINTEF, var det blant annet for å oppnå økt faglig bredde og styrke gjennom å ta del i et sterkt faglig felleskap. Etableringen av Betong i SINTEF representerer nettopp det vi søkte, sier forskningssjef Bård Arntsen i SINTEF Narvik, i en melding. 

Con Form - Best på råbygg

Samarbeider mer med andre fagmiljøer
I dag er bærekraft den viktigste driveren for å forske på betong, og forskningsoppgavene dekkes ikke alltid av kompetansen til tradisjonelle betongteknologer.

Derfor samarbeider betongforskerne mer med fagmiljøer i SINTEF som har spisskompetanse som de ikke selv besitter. Det er spesielt innenfor livsløpsanalyse, miljøprestasjon for ulike løsninger, digitalisering, byggeprosess og automatisering.

- Når vi nå samordner spisskompetansen på betong fra ulike institutter og avdelinger i SINTEF, er det både faglig inspirerende og lærerikt, og det vil bidra til å gi våre kunder og samarbeidspartnere et bedre tilbud, sier sjefsforsker Harald Justnes SINTEF Community.

Sammen med resten av SINTEF har betongnettverket den faglige bredden og ekspertisen som skal til for å løse enhver oppgave hvor betong står sentralt, både i små oppdrag og store FoU-prosjekter.

Slik bidrar SINTEF til at betong blir en del av løsningen på miljøutfordringene og ikke en del av problemet.

Øst-Tek Østlandske Byggeteknikk AS er et uavhengig, rådgivende ingeniørfirma lokalisert på Gjøvik.