Previous
Next
«Ringerikskraftbygget» er et fyrtårn lokalt på Hønefoss der det rager over trærne sentralt plassert på Hvervenmoen ved E16. Nå selger AKA AS og Ringerikskraft bygget. Foto: AKA AS
Sist oppdatert: 01-02-2021

AKA selger HM33

AKA melder på sin facebook-side at de og medeier Ringerikskraft, selger eiendomsselskapet HM 33 Kontoreiendom AS, som eier syv av åtte etasjer i kontorbygget HM33 i Hvervenmoen Næringspark.

AKA og Ringerikskraft selger HM 33 Kontoreiendom AS. Administrerende direktør i AKA, Jane K. Gravbråten, og konsernsjef i Ringerikskraft, Ole Sunnset, synes det er positivt at aktører utenfor regionen investerer i Hvervenmoen Næringspark.

AKA og Ringerikskraft sto sammen om utviklingen av bygget, som ble ferdigstilt i 2018. Siden den gang har HM33 vært hovedkontoret til Ringerikskraft. Kontorbygget er et moderne og energieffektivt bygg med solceller på taket, og huser et sterkt fagmiljø innen tekniske og teknologiske fag. I tillegg til Ringerikskraft, har blant andre Roar Jørgensen, Asker Entreprenør og Norconsult tilhold i bygget.

Brenden & Co Stilasutleie - Jordal Amfi

«Ringerikskraftbygget» er et fyrtårn lokalt på Hønefoss der det rager over trærne sentralt plassert på Hvervenmoen ved E16. Mange ser verdien av å etablere seg i klynger og det er nettopp det som i stor grad kjennetegner Hvervenmoen Næringspark og som gjør området attraktivt, i tillegg til nærheten til E16.

- Målet var å skape et fremtidsrettet og bærekraftig kontorfellesskap sentralt på Ringerike, og samle attraktive leietakere som utfyller hverandre og finner synergier i fellesskapet. Området og løsningene som ble valgt gjorde at vi i løpet av kort tid hadde fylt opp bygget med større og mindre virksomheter.

-Å gjøre denne satsningen sammen med en tungvekter som Ringerikskraft, har vært inspirerende for oss i AKA. Det har vært et svært hyggelig samarbeid, sier administrerende direktør i AKA, Jane K. Gravbråten.

Ny eier av HM 33 Kontoreiendom AS er fra 1.2.2021 Vatne Real Estate AS, som har forretningsadresse i Oslo.

- Vi ser det som positivt at aktører utenfor regionen investerer her. Dette viser at det er flere enn oss som ser verdien av området generelt og eiendommen spesielt, sier Jane.

Krøderen Elektro

AKAs hovedfokus er drift og forvaltning av egne handelsnæringseiendommer. Salg av kontorbygget er derfor en naturlig del av strategien om videre vekst i porteføljen av handelsnæringseiendommer med fokus på dagligvare, byggevare og bredt vareutvalg.

Selskapet er også sterkt engasjert i å videreutvikle Hvervenmoen Næringspark med attraktive konsepter og flere arbeidsplasser – som en viktig del av utviklingen av Hønefoss som handelshovedstad i Ringeriksregionen.

Ringerikskraft er også meget fornøyde med både salget og samarbeidet med AKA, og forteller at de fant det riktig å selge eierandelen i HM33, uten at det betyr endringer i selskapet forøvrig.

- Eierskapet i HM33 har vært en god reise for oss, og vi vil basert på en langsiktig leieavtale tilpasset våre behov, fortsette å utvikle Ringerikskraft fra basen i HM33, sier konsernsjef i Ringerikskraft, Ole Sunnset.