RiK Arkitektur blir en del av WSP Samfunnsutvikling
Stupetårnet i Sandvika Fjordpark. Foto: RiK Arkitektur
Sist oppdatert: 22-02-2021

RiK Arkitektur blir del av WSP Samfunnsutvikling

I forbindelse med WSPs satsing på samfunnsutvikling, melder selskapet at de samler arkitekter, landskapsarkitekter, arealplanleggere og øvrige rådgivere i RIK Arkitektur, under sitt nye forretningsområdet WSP Samfunnsutvikling.

Merkenavnet RIK Arkitektur blir ikke med videre, men alle faglige ytelser og godkjenninger vil opprettholdes. Organisasjonsnummeret forblir også uendret.  

-For oss innebærer dette at vi kan videreutvikle våre faglige og lovpålagte ytelser i et bredere perspektiv og med et mer fremtidsrettet og helhetlig blikk, samtidig som vi skaper tettere samhandling med andre fag, sier Ketil Finborud, leder i tidligere RIK Arkitektur Oslo, i en melding. 

-Vi gjør dette fordi vi tror på effekten av en mer helhetlig tilnærming til samfunnsutvikling, og vi ønsker både gamle og nye kunder og samarbeidspartnere velkommen til videre samarbeid. Ta gjerne kontakt dersom du har lyst til å diskutere muligheter, sier Ståle Sletten, leder i tidligere RIK Arkitektur Lillehammer.  

I WSPs nye forretningsområde Samfunnsutvikling kombinerer vi kunnskap om by- og stedsutvikling, arkitektur og landskapsarkitektur, analyser og utredning, med kunnskap om mobilitet, energisystemer, forretningsutvikling og teknologiforståelse for å skape samfunn som sikrer økonomisk vekst og bærekraftig utvikling