Økt smitte og nye tiltak fører til behovet for å gjeninnføre bransjestandarden. Byggeplasser bør drives på gult nivå og BNL oppfordrer alle til å fokus på smittevernforsvarlig drift.
Gult nivå beskriver smitteverntiltak for byggeplasser som følger nasjonale anbefalinger og nåværende forsterkede regionale smitteverntiltak for angitte kommuner, listet opp i covid-19-forskriftens kapittel 5A
Sist oppdatert: 13-12-2021

Anbefaler at byggeplasser drives på gult nivå

Økt smitte og nye tiltak fører til behovet for å gjeninnføre bransjestandarden. Byggeplasser bør drives på gult nivå og BNL oppfordrer alle til å fokus på smittevernforsvarlig drift.    

Regjeringen har besluttet å innføre en rekke nasjonale smitteverntiltak, blant annet krav om å holde avstand og begrense antall kontakter.

BNL og Standard Norge har på bakgrunn av dette besluttet å gjeninnføre bransjestandarden om smitteverntiltak på bygg- og anleggsplasser.

Den oppdaterte versjonen av standarden innebærer få materielle endringer sammenlignet med tiltak i forrige versjon, fra før gjenåpning i september.

Smitteverntiltak i standarden er delt i to tiltaksnivå og angis som gult og rødt nivå. Vi anbefaler foreløpig at byggeplasser drives på gult nivå i hele landet.

Gult nivå beskriver smitteverntiltak for byggeplasser som følger nasjonale anbefalinger og nåværende forsterkede regionale smitteverntiltak for angitte kommuner, listet opp i covid-19-forskriftens kapittel 5A.

Rødt nivå er for tiden ikke i bruk, men er et beredskapsnivå ved behov for ytterlige restriktive smitteverntiltak

Her kan du laste ned opptadert standard for smitteverntiltak på bygge- og anleggsplasser Rev.11