To av fem norske forbrukere peker på at troverdige, offisielle miljømerker på byggevarer kan gjøre det enklere for dem å ta mer miljøvennlige valg. For å få ned det totale klimafotavtrykket og presset på natur og miljø, må det bli enklere for forbrukere å finne frem til de mest bærekraftige alternativene, sier Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket.Foto: Svanemerket
Sist oppdatert: 02-05-2023 Pressemelding 

Norske forbrukere vil ha miljømerkede byggevarer

Syv av ti norske forbrukere ønsker å kjøpe mer miljøvennlige byggevarer, men mange synes det er vanskelig å finne produktene, ifølge undersøkelse. Offisielle miljømerker kan gjøre det enklere.

Nordmenn er europamestre i oppussing, og over halvparten av norske forbrukere har kjøpt byggevarer de siste to årene, ifølge en undersøkelse gjennomført av YouGov for Svanemerket.

I 2022 utgjorde privatmarkedet for kjøp av byggevarer 32 prosent av den totale byggevarehandelen.

– I Norge er privatmarkedet for byggevarer svært stort, og det vil ha en betydelig miljøeffekt dersom utvalget av miljømerkede byggevarer blir større og lettere tilgjengelig.

- For å få ned det totale klimafotavtrykket og presset på natur og miljø, må det bli enklere for forbrukere å finne frem til de mest bærekraftige alternativene, sier Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket.

Forbrukere er opptatt av miljø, men synes det er vanskelig

Nesten samtlige norske forbrukere er opptatt av at byggevarer ikke skal inneholde helse- eller miljøskadelige stoffe. Likevel oppleves det som vanskelig å gjennomføre grønnere kjøp i praksis.

Fire av fem synes det er vanskelig å vite hvilke byggevarer som er bedre for miljøet, og sier at det krever en ekstra innsats å finne frem til dem.

I tillegg mener nesten syv av ti at produsenter ofte overdriver hvor miljøvennlige byggevarene deres er.

SmartDok. Alt i en app

Offisielle miljømerker gjør det enklere

To av fem norske forbrukere peker på at troverdige, offisielle miljømerker på byggevarer kan gjøre det enklere for dem å ta mer miljøvennlige valg. Flertallet mener at Svanemerket, som er Nordens offisielle miljømerke, hjelper dem i søken etter bedre produkter.

– Svanemerket stiller strenge krav, slik at forbrukere som velger miljømerkede byggevarer kan være trygge på at de har tatt det beste miljøvalget.

- På den måten blir det enklere å velge de beste produktene, uten at man trenger å være eksperter på klima og miljø selv, sier Lund.

Mer om undersøkelsen:

Undersøkelsen ble gjennomført av YouGov for Svanemerket i 2023 for å kartlegge hva som er viktig for nordiske forbrukere når de skal kjøpe byggevarer.

Totalt 4048 personer fra Norge, Sverige, Danmark deltok i undersøkelsen.

Flere funn:

  • 27 prosent mener at utvalget av miljømerkede byggevarer må bli bedre.
  • 32 prosent mener at byggevarer må ha mer informasjon om sin miljøpåvirkning på emballasjen.
  • 26 prosent mener det må være mulig å finne mer informasjon om byggevarens miljøpåvirkning på produsentens hjemmeside.
  • 46 prosent mener at de ansatte i butikkene må kunne veilede dem til byggevarer som er gode miljøvalg.
  • 45 prosent mener byggevarer som er gode miljøvalg må bli billigere.