Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo falt 4,2 prosent fra november til desember. På landsbasis var nedgangen 3,5 prosent.
OBOS-prosjektet Vollebekk i Oslo. Foto. Ilja C. Hendel
Sist oppdatert: 02-01-2023 - Pressemelding 

OBOS-prisene falt 4,2 prosent i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo falt 4,2 prosent fra november til desember. På landsbasis var nedgangen 3,5 prosent.

– Prisene pleier å falle i desember, men falt langt mer enn normalt i desember i fjor. I snitt har prisene i hovedstaden falt med 0,7 prosent i desember de ti siste årene.  

-Samtidig må tallene tolkes med varsomhet fordi det ble omsatt færre boliger enn vanlig. Vi tror OBOS-tallene for desember er svakere enn for totalmarkedet, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS. 

Etter et kraftig fall i prisene i løpet av høsten, var prisene i desember 2022 lavere enn i desember i 2021 i hovedstaden. Dette til tross for en sterk prisøkning i starten av fjoråret.  

De tolv siste månedene har prisene i Oslo falt 1,6 prosent.  På landsbasis er prisene uendret de tolv siste månedene. 

Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger var 71 371 kroner i Oslo-området i desember, og 62 148 kroner på landsbasis. 

TKC Prosjekt

Liten aktivitet  
Antallet omsetninger i Oslo i desember var 35 prosent lavere enn i desember 2021. Den markante nedgangen må ses i lys av at det ble omsatt rekordmange boliger i desember under pandemien.

Omsetningen i fjor var imidlertid også mye lavere enn før pandemien med en nedgang på 18 prosent i forhold til gjennomsnittet for desember i årene 2016-2019.  

– Det viser at fjorårets siste måned var stille etter god aktivitet i november.

-Færre omsetninger i desember kan ha sammenheng med at noen valgte å utsette kjøp til over nyttår i påvente av oppmykingen i utlånsforskriften fra 1. januar i år. Den bidrar til at flere kan få låne mer enn før, sier Monsvold.

Endringen innebærer at bankene nå skal ta høyde for en renteøkning på minst 3 prosentpoeng, mot minst 5 prosentpoeng tidligere.

Samtidig må alle kunder tåle en rente på minst syv prosent for å få boliglån.    

Lave forkjøpstall tyder også på et rolig boligmarked på tampen av fjoråret. Andelen som brukte forkjøpsretten, var på 13,7 prosent i desember, ned fra 17,4 prosent i november i fjor. Det er en markant nedgang fra desember i 2021 (24,4 prosent).  

OBOS-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo. 

Venter svak prisnedgang i 2023  

Monsvold tror boligprisene vil falle noe i år også:  

– Vi forventer at økte utlånsrenter, høye levekostnader og mange usolgte boliger vil trekke ned prisene i starten av dette året. Unntaket kan bli januar hvor det er vanlig at prisene stiger noe. 

– Vi antar at en god del av prisfallet ble tatt ut gjennom den svake høsten i fjor. Samlet sett forventer vi et moderat prisfall på to til tre prosent fra desember i fjor til desember i år på landsbasis og litt svakere i Oslo som følge av at renteeffekten slår hardere i hovedstaden.

-Endringene av kravene til betjeningsevne i utlånsforskriften fra 1. januar i år vil dempe prisfallet noe.

-Det samme gjør høyere lønnsvekst og økt nettoinnvandring.  Samtidig vil vi understreke at usikkerheten er stor.

Monsvold tror prisene kan stabilisere seg når rentetoppen trolig nås i løpet av første kvartal i år og at prisutviklingen utover høsten kan bli normal.

I 2024 kan prisene stige noe hvis renten blir satt ned, slik Norges Bank anslår. Da vil også lav tilførsel av nye boliger bidra til å trekke prisene opp igjen.  

 Hans Anders Skjølberg, administrerende direktør i OBOS Eiendomsmeglere, sier prisnedgangen ikke kom overraskende.  

– Fallet var omtrent som ventet. Volumet har vært lavt i marked og vi legger ikke alt for mye i dette før vi ser januartallene. Så får vi se om endringene i utlånsforskriften gir markedet litt drahjelp inn i 2023.  

Metacon AS - Norges grønneste logistikkbygg