Therese Fosholt Moe blir leder for avdelingen Naturmangfold og økosystemer i Rambøll Miljø. Foto: Melisa Fajkovic.
Sist oppdatert: 03-03-2023 Pressemelding 

Rambøll henter ekspert på naturmangfold

Therese Fosholt Moe skal lede avdelingen for Naturmangfold og økosystemer i Rambøll Miljø.

Hun kommer fra stillingen som prosjektleder for økosystemer hos Handelens Miljøfond og har også lang erfaring fra forsknings- og overvåkingsprosjekter knyttet til økosystemhelse, biologisk mangfold og økosystemprosesser i Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Som leder for enheten Naturmangfold og økosystemer vil Therese Fosholt Moe få ansvaret for å lede Rambøll Miljøs strategiske satsing på styrking av biodiversitet, ett av fire overordnede bærekraftsområder Rambøll har pekt ut som områdene vi må løse for å kunne holde den globale oppvarmingen under 1,5-gradersmålet.

Therese Fosholt Moe er utdannet økolog, med en PhD fra Universitetet i Oslo og master fra NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

GK Norge - Norges grønneste logistikkbygg

Ingen tid å miste

- Jeg har gledet meg til å begynne i denne stillingen, og ser frem til å få være med på å påvirke hvordan biodiversitet og økosystemprosesser skal inngå i byutvikling og arealplanlegging.

- Selv om biodiversitet lenge har havnet litt i skyggen av klima, så er det ingen tvil om at temaet er minst like viktig og utfordringene minst like store, noe FNs nye naturavtale - COP15 - effektivt viser. Og som med klima har vi ingen tid å miste – biodiversiteten har falt drastisk de siste tiårene.

- Og med for lav biodiversitet klarer ikke økosystemene å gjøre det vi trenger at de gjør for oss, for eksempel å bedre luftkvaliteten, rense vannet, regulere temperaturen, redusere flom- og erosjonsrisiko, sikre mattrygghet, danne grunnlag for medisiner, bedre rekreasjon, øke turisme og gi bedre fysisk og mental helse og livskvalitet.

- Grønne og blå omgivelser gir også ofte økte eiendomspriser, så for en utbygger har det også et direkte økonomisk perspektiv, sier Therese Fosholt Moe.

Sentral del av Rambølls forretningsstrategi
For omtrent et år siden lanserte Rambøll en ny fireårs konsernstrategi – The Partner for sustainable change – med en tydelig ambisjon om å bli en globalt ledende rådgiver innen bærekraft ved å hjelpe kunder og samfunn med å omstille seg til en bærekraftig fremtid.

SmartDok. Alt i en app

- Med Therese på plass, svarer vi ut et av de sentrale områdene i Rambølls strategi; å jobbe for å styrke biodiversiteten.

- Direkte innebærer det at vi i våre prosjekter skal jobbe for å redusere tapet av arter og ta hensyn til artsmangfoldet i alle våre prosjekter.

- Dette gjelder enten vi er inne i samferdselsprosjekter, arkitektur, eiendom eller industri. Derfor er det vesentlig at vi er med i prosjekter så tidlig som mulig, ikke minst når vi drifter og utnytter ressursene i naturen.

- Vi skal ha naturen med oss i alt vi gjør og være på lag med den. Jeg er veldig glad for at Therese nå skal bruke sin erfaring og kompetanse til å styrke denne satsingen, sier Vibeke Riis, direktør i Rambøll Miljø.

Må skape rom for gode økosystemer i byområder

Opp gjennom årene har jeg jobbet med mange ulike aspekter av miljø og bærekraft, og har erfaring fra alt fra felt- og laboratoriearbeid til prosjekt- og personalledelse.

- Innen miljø har jeg jobbet både på land og i vann, og med planter og dyr, og jeg har jobbet med både forskning og rådgivning for privat og offentlig sektor.

- De siste årene var fokuset på restaurering og naturbaserte løsninger, og jeg har en særlig interesse for hvordan skape rom for gode økosystemer i byområder.

- Når 80 prosent av verdens befolkning er forventet å bo i byer innen 2050 er det helt nødvendig at vi allerede i dag finner de gode løsningene som ivaretar både miljø, samfunn og økonomi for oss og kommende generasjoner, forteller Fosholt Moe.