Gunhild Ella Reistad er ansatt som ny faglig leder for Byggforskserien i SINTEF
Runhild Ella Reistad starter i sin nye stilling som faglig leder for Byggforskserien 17. august. Reistad har de siste årne vært seksjonsleder for byggeteknikk i Hjellnes Consult / Multiconsult. Foto: Multiconsult

Ny faglig leder for Byggforskserien

SINTEF melder at de har ansatt Gunhild Ella Reistad som ny faglig leder for Byggforskserien i SINTEF Community.

Byggforskserien har oppleved en enorm utvikling de senere årene og en av Reistad viktigste blir å videreføre arbeidet med å skape et nyttig og brukervennlig verktøy for byggenæringen.

Reistad har de siste fem årene vært seksjonsleder for byggeteknikk i Hjellnes Consult / Multiconsult. Hun er utdannet sivilingeniør i bygg- og miljøteknikk fra NTNU, og er 43 år.

– Vi er veldig fornøyde med at Gunhild blir ny faglig leder for Byggforskserien. Vi ser at mange rådgivere bruker Byggforskserien, og med hennes bakgrunn fra byggeteknisk rådgivning er dette et meget godt utgangspunkt for videreutvikling, sier forskningssjef Jan Olav Hjermann.

Gunhild Ella Reistad har erfaring med prosjektering av konstruksjoner for både nybygg og eksisterende bygg og har jobbet med prosjekt- og byggeledelse på større prosjekter for Statsbygg og Jernbaneverket.

Terjesen på Teie er Vestfolds største rørleggerbedrift
Gann Tre AS - Vi kan tre

– Det er med glede, nysgjerrighet og ydmykhet jeg går over til SINTEF. Det blir spennende å bidra i et firma som har så stor anseelse i bransjen. Jeg gleder meg til å bli kjent med de ansatte og å få være med på å videreutvikle Byggforskserien, sier Reistad.

Konserndirektør Siri Hunnes Blakstad er glad for å få Reistad med på laget i SINTEF Community.
– Byggforskserien er vår viktigste kanal for å få ut kunnskap slik at den kan tas i bruk i næringen. Vi ser at det er et stadig behov for fornyelse av serien, både når det gjelder løsninger og materialer, samt oppdaterte miljø- og digitaliseringskrav. Med Gunhild på laget skal vi fortsette å ruste oss for framtiden, sier Hunnes Blakstad.

Reistad begynner i stillingen 17. august 2020.

Fakta om Byggforskserien

Byggforskserien er en komplett kilde til byggetekniske løsninger, og inneholder tilrettelagte erfaringer og resultater fra SINTEFs egen og byggenæringens praksis og forskning. Anvisningene tilfredsstiller funksjonskravene i Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK), og er et sentralt verktøy for å sikre at norske bygninger utføres i samsvar med forskriftene