Heidenreich har ansatt Torhild L. Balerup som ny Divisjonsdirektør VVS. Fra venstre Adm.direktør Bjørn Moen i Heidenreich sammen med den nyansatte direktøren Torhild L. Barlaup. Foto: Heidenreich.
Sist oppdatert: 14-07-2023 Pressemelding

Blir divisjonsdirektør VVS for Heidenreic

Heidenreich står overfor en rekke strategiske utfordringer i årene fremover, da bransjen endrer seg raskere og raskere, og markedets krav til utvikling vokser.

Vi opplever press på marginer, krav til økt effektivitet hos grossist, og kunder som søker alternative leveringsformer øker. Dette blir stadig mer merkbart for alle de som møter våre kunder hver dag.

Endringer gir også nye muligheter, men på samme tid gjør disse endringene at det også dukker opp nye muligheter i vår bransje.

Muligheter det kan være litt vanskelig å gripe når man i hverdagen er opptatt med løpende oppgaver. Dedikert forretnings- utvikling og innovasjon er helt avgjørende for fortsatt vekst og lønnsom drift hos oss.

Ledige stillinger innen bygg og anlegg

Forretningsutvikling vil være avgjørende for Heidenreich sin fremtid.

I Heidenreich må vi derfor fremover bruke mer tid og ressurser på hvilke strategiske endringer som vi må iverksette. Forretningsutvikling settes derfor høyt på dagsorden da vi må være tidlig ute og gripe nye muligheter.

Til å lede dette viktige arbeidet, og møte denne utviklingen, styrker vi nå VVS Salg ved å opprette en ny stilling som Divisjonsdirektør VVS, og til å fylle denne viktige rollen har vi ansatt Torhild L. Barlaup.

Torhild har mange års erfaring som leder av bilverkstedkjeden Snap Drive og som leder av bildelgrossistene MECA/ Mekonomen samt deres verkstedskonsepter. Nå sist kommer hun fra stillingen som leder av bedriftssatsningen optikerkjeden Synsam. Torhild er 54 år, gift og bor på Lørenskog.

VVS Salgsorganisasjonen Ole Petter Klavestad fortsetter som salgsdirektør VVS, og vil fortsatt lede det operative salget gjennom vårt distrikts apparat.

Espen Larsen fortsetter som leder for KAM-teamet, med arbeidsoppgaver tilsvarende som i dag. VA- salgsorganisasjonen fortsetter som tidligere under ledelse av Divisjonsdirektør VA, Morten Lerengen.