NCC startet opp arbeidet med å bygge klatretårnet i midten av januar 2022 og kunne altså 12. september se at alt har gått som planlagt og åpningen var et faktum. Foto: Grip Klatring Sluppen.
Sist oppdatert: 11-10-2022

Åpnet klatretårnet i Trondheim

Nylig kunne klatreparken Grip klatring Sluppen åpne dørene etter ombyggingen og utvidelsen med en ny tauhall og klatretårn.

Ett av Norges største og mest komplette klatresenter står nå klare til å ta imot klatrere på alle ferdighetsnivåer.

Det 17 meter høye klatretårnet i Sluppenveien i Trondheim har bidratt til en spennende utvidelse av klatresenteret og 12. september åpnet dørene for alle klatreklare trøndere.

-Tauhallen har blitt veldig bra. Med den nye delen har vi blitt et komplett klatresenter.

-Det har vært fullt hus de første dagene og nybygget har løftet oss og vi blitt landets nest største klatresenter, sier daglig leder Anne Marie Ormbostad Berre, i en melding. 

Hun kan fortelle om god og høy stemning i klatresenteret etter åpningen. Utvidelsen med det nye klatretårnet har vært en stor suksess for Grip klatring Sluppen. Klatresenteret kan nå tilby 20 meter høye vegger.  

Kranproffen - SIKKER – STERK – PRESIS

Byggestart i januar
NCC startet opp arbeidet med å bygge klatretårnet i midten av januar 2022 og kunne altså 12. september se at alt har gått som planlagt og åpningen var et faktum.

-Vi har hatt en hektisk byggeperiode hvor det har vært full drift i bygget under hele byggeperioden. Nå ser vi et sluttresultat som gjør oss svært stolte, sier assisterende prosjektleder Andrea Nes.

Samspillsprosjekt
Eier av bygget, R. Kjeldsberg AS ved Ida Stokkan, utarbeidet i samarbeid med HUS Arkitekter et forprosjekt for klatrehallen i 2021.

NCC ble engasjert i oktober 2021 i et samspillsprosjekt og videre detaljprosjektering sammen med Hus Arkitekter, leietaker og rådgivere fra forprosjektet.

Samspillsgruppen jobbet tett sammen for optimalisering av bygget.

Klatretårnet består av et nytt bygg på taket av den eksisterende bygningsmassen og dermed blitt en integrert del av bygningen. Eksisterende bygg gjennomgikk også en innvendig rehabilitering, som del av utvidelsen av klatresenteret.

-Samspillsfasen bidro til at vi fikk bruke vår kompetanse og erfaring til å planlegge en god og sikker byggeprosess for alle involverte i prosjektet.

-NCC hadde også sterkt fokus på å ivareta leietakere under byggeprosessen, sier prosjektleder Terje Løvseth.

Ombyggingen av det gamle lagerbygget er ett av flere grep R. Kjeldsberg AS gjør for å utvikle et mer levende byliv på Sluppen.