Multiconsult kjøper seg inn i A-lab
Geir Haaversen, grunnlegger og daglig leder i A-lab, konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult og grunnlegger Odd Klev i A-lab. Foto: Multiconsult 
Sist oppdatert: 05-06-2023 Pressemelding 

Multiconsult kjøper seg inn i A-lab

Multiconsult investerer ytterligere innen arkitektur, byutvikling og tidligfase, og blir majoritetseier i det velrenommerte arkitekturselskapet A-lab.

Med et av Norges ledende rådgivermiljøer og to sterke og komplementerende arkitekturmiljøer gjennom LINK Arkitektur og A-lab blir Multiconsult den ledende aktøren innen integrerte rådgiver- og arkitekturtjenester i Norge.

Multiconsult overtar 70 prosent av eierskapet i A-lab. Selskapet består av 140 dyktige medarbeidere fra 20 land med kontorer i Oslo, Portugal, Frankrike og Danmark.

A-lab blir et datterselskap av Multiconsult ASA og skal fortsatt drives som en selvstendig enhet med egen identitet. Med ny støtte fra Multiconsults tverrfaglige miljø skal A-lab videreutvikle sine styrker og egenart.

- Multiconsult investerer i A-lab fordi vi har tro på deres tilnærming til arkitektur og byutvikling som verktøy i samfunnsutviklingen.

- Et tverrfaglig samarbeid mellom de beste kompetansemiljøene er viktig for å løse utfordringer samfunnet står overfor.

- Jeg er derfor veldig fornøyd med at A-lab ønsker å knytte seg til Multiconsult. Jeg har stor tro på at vi har mye å tilføre hverandre og at vi i fellesskap blir en enda tydeligere samfunnsaktør, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult.

Nye tider krever nye samarbeidsmodeller

Både Multiconsult og A-lab har i lengre tid vurdert hverandre som attraktive selskap å arbeide tettere med.

Når selskapene nå har funnet hverandre, er det et resultat av at begge sider ser at kompetansen selskapene besitter i felleskap vil realisere egne og felles ambisjoner om en sterkere helthetlig tilnærming.

Teknologi for et bekymringsløst liv

- Vi skal ta godt vare på alle relasjonene og prosjektene våre og vil med dette kunne tilføre helt ny verdi.

- Bærekraftutfordringene og det teknologiske skiftet vi ser komme gjør at faget vårt er i endring. Vi har dårlig tid. For fortsatt å kunne ta aktiv en rolle i samfunnsutviklingen, må vi stadig fornye oss og jobbe enda tettere tverrfaglig innenfor spesialområder av ingeniørfagene, bærekraft og teknologi.

- Gjennom samarbeidet med Multiconsult får vi også tilgang til et miljø som har vist at de er blant de beste i landet på å tiltrekke og utvikle talenter, sier Geir Haaversen, daglig leder i A-lab arkitekter.

Får påvirkning på hele verdikjeden

Multiconsult har fra før en sterk posisjon i store deler av verdikjeden i Norge. A-lab har en sterk posisjon innenfor områder hvor Multiconsult har strategiske ambisjoner om å styrke seg.

Sammen vil selskapene kunne videreutvikle allerede sterke posisjoner og ta nye vinnerposisjoner som gir alliansen kraft til å skape bærekraftige og visjonære løsninger på noen av de mest krevende utfordringene samfunnet og byggenæringen står overfor.

A-lab har en særlig sterk posisjon innen konseptutvikling, by- og stedsutvikling og urbanisme. Sammen med A-lab ser Multiconsult muligheten for å posisjonere større deler av selskapets tjenestespekter i en tidlig fase. '

A-lab vil dermed bidra til å komplementere Multiconsults tjenestetilbud innen bygg og eiendom til å dekke hele verdikjeden. Med utvikling av ny kompetanse og løsninger for byggebransjen vil Multiconsult og A-lab både sammen, og hver for seg, kunne skape helt ny verdi for sine oppdragsgivere.

A-lab har i dag en markedsledende posisjon inn mot det private bygg- og eiendomsmarkedet. Dette markedssegmentet har Multiconsult en uttrykt ambisjon å styrke seg i. 

Ved felles utvikling av ny kompetanse, løsninger og tjenester, vil Multiconsult og A-lab både sammen og hver for seg bli enda mer attraktive samarbeidspartnere for byggebransjen.

Ledige stillinger innen bygg og anlegg

Vil bli en driver for bærekraftig arkitektur

I 2008 kjøpte Multiconsult seg inn i Link arkitektur, som i årene etterpå har utviklet seg til et prisvinnende kontor med høy internasjonal rating. 

Multiconsult har allerede god kjennskap til verdien av en arkitektfaglig allianse og hvordan arkitektur benyttes for å skape bærekraftige byer og samfunn.

- LINK og A-lab representerer to sterke arkitektmiljøer. Med hver våre spesialområder vil vi til sammen tilføre Multiconsult kunnskap og kapasitet til å drive utviklingen i retning mot det grønne skiftet.

- Målet er å optimalisere potensialet mellom høye miljøambisjoner, sosial bærekraft og økonomisk lønnsomhet i prosjektene, sier Grethe Haugland, administrerende direktør i LINK Arkitektur Norge.

Skal sette sitt preg på den videre utviklingen av Oslo-området

A-lab har blitt en av Norges mest sentrale aktører i utviklingen av norske byer og steder og har en ledende posisjon innen arkitektur i Stor-Oslo, med sterke referanseprosjekter innen viktige deler av bybildet.

Multiconsult har i sin strategi en uttrykt ambisjon om å bli en enda tydeligere aktør i bygg- og eiendomsmarkedet i hovedstadsregionen. Med A-lab akselererer Multiconsult realiseringen av denne ambisjonen.

Multiconsult vil nå være i en posisjon til å bli den foretrukne partneren for utvikling av bærekraftige bygg- og eiendomsprosjekter i et livsløpsperspektiv, både i Oslo-området og resten av landet.

Alle partnerne i A-lab fortsetter i selskapet og selskapet beholder sine lokaler på Skøyen.