Ledelsen i Moelven Byggmodul AS har i dag informert medarbeiderne om permitteringer på avdelingen på Hjellum, samt at selskapet setter i gang en større omstillingsprosess for å forbedre lønnsomheten i selskapet.
– Dette er selvsagt en trist melding å komme med, men dessverre har vi en markedssituasjon som gjør at vi på kort sikt ikke har noe annet valg enn å permittere ved Hjellum inntil videre, sier Administrerende direktør Frode Henning Killi. Foto: Moelven 
Sist oppdatert: 15-08-2022

Moelven Byggmodul varsler permitteringer

Ledelsen i Moelven Byggmodul AS har i dag informert medarbeiderne om permitteringer på avdelingen på Hjellum, samt at selskapet setter i gang en større omstillingsprosess for å forbedre lønnsomheten i selskapet.

80 medarbeidere i fabrikken på Hjellumhar fått beskjed om at de kan få varsel om permittering.

Permitteringslengden er ikke avklart,men det tar fort fire til seks måneder før det er realistisk å ha ordrestokk og innsatsvarer til å starte produksjonen igjen.

Samtidig jobber selskapet med en kartlegging for at opp mot 20 av medarbeidere fra Hjellum kan bli overflyttet til fabrikken på Moelv i permitteringstiden.  

– Dette er selvsagt en trist melding å komme med, men dessverre har vi en markedssituasjon som gjør at vi på kort sikt ikke har noe annet valg enn å permittere ved Hjellum inntil videre.

-Det ermeget krevende tider for vår del av byggebransjenmeden stor nedgang i nye prosjekter, i tillegg til at flere prosjekter er satt på vent, sier administrerende direktør Frode Henning Killi i Moelven Byggmodul AS, i en melding. 

Den komplette leverandør av elektrotavler og strømskinner!

Omstillingsprosess 
Samtidig som selskapet må ty til permitteringer, iverksettes også en større omstillingsprosess for hele Moelven Byggmodul AS.

Selskapene Moelven Byggmodul i Moelv og Hjellum ble fusjonert til ett selskap fra 2021 av for å styrke konkurransekraften, men til nå har man ikke sett tilstrekkelig effekt av dette.

Derfor vil det blir det satt i gang en omstillingsprosess for å hente ut flere synergier frasammenslåingen. 

– Vi utelukker ikke at dette vil medføre at enkelte kan bli overtallige, samtidig som vi også har behov for å styrke nye funksjonsområder.

-Omfanget av dette skal det jobbes med utover høsten og mer vil bli klart etter hvert.

-Vi er klar over at dette blir en krevende høst, men skal vi fortsatt ha en solid arbeidsplass å gå til, så krever det at vi gjør disse grepene nå, sier Killi.  

Selskapet har et godt samarbeid med både fagforeningene og NAV for å ivareta medarbeiderne som permitteres.  

- Målet er å komme tilbake til normal drift så raskt som mulig, sier Killi.