LINK satser offensivt på Stor-Oslo
-Det blir en kraftsamling i Oslo hvor vi får utnyttet våre unike ressurser på aller beste måte og jeg har tro på at vi vil jobbe enda mer målrettet når vi får mulighet til å spisse fagene inn mot privatmarkedet i Stor-Oslo, sier Kjetil Bakken-Engelsen, leder LINK Arkitektur Oslo. Fra venstre: Gerhard Linder, utviklingssjef kontor, Camilla Aakre, utviklingssjef bolig, og Kjetil Bakken-Engelsen, leder LINK Arkitektur Oslo. Foto: Link 

LINK med offensiv plan for Stor-Oslo

Strategiske grep skal sikre LINK Arkitektur en ledende posisjon i Stor-Oslo innen Kontor og Bolig-segmentene.

LINKs Oslo-kontor, som ledes av Kjetil Bakken-Engelsen, rigges ytterligere med et dynamisk kompetansemiljø for innsats på utviklingsområdene Bolig og Kontor.

I tillegg styrkes teamet på tidligfase når selskapets solide plan- og byutviklingskompetanse går inn i den felles Stor-Oslo-satsingen.

Nye roller etableres som Utviklingssjef Bolig og Utviklingssjef Kontor, som besettes av henholdsvis Camilla Aakre og Gerhard Linder. Deres spisskompetanse og markedsinnsikt er vesentlig i den videre satsningen på disse to viktige markedssegmentene.

- Oslo er vårt største markedsområde og vi kjenner byen på alle plan. Nå ruster vi organisasjonen for å kunne satse enda mer offensivt på bolig- og kontorprosjekter i hele Stor-Oslo markedet.

Vestviken er en entreprenør fra Drammen med fokus på totalentrepriser i samspill med profesjonelle byggherrer.

-Vi rigger oss for å kunne lede prosessene sømløst, helt fra tidlig fase til ferdig prosjekt, med ambisjon om å levere bærekraftige og verdiskapende prosjekter.

-Det blir en kraftsamling i Oslo hvor vi får utnyttet våre unike ressurser på aller beste måte og jeg har tro på at vi vil jobbe enda mer målrettet når vi får mulighet til å spisse fagene inn mot privatmarkedet i Stor-Oslo, sier Kjetil Bakken-Engelsen, leder LINK Arkitektur Oslo, i en melding. 

Fagkompetansen i Oslo samles på tvers for økt samhandling og kraft i tidligfase. Firmaets urbanister og by- og arealplanleggere slås sammen med arkitektene og interiørarkitektene i Oslo-teamet.

Endringen tilrettelegger for enda mer målrettet samarbeid mellom fag og vil trygge nærhet til kunder og samarbeidspartnere.

- I tråd med ny strategisk plattform skal vi i større grad favne om hele prosjektfasen fra A til Å. Det innebærer også at vi skal styrke ytelsene på tidligfase, og vår unike kompetanse på dette området skal løftes opp.

-Bolig og Kontor er segmenter i endring hvor vi ønsker å utvikle spydspisser.

-Med de viktige grepene vi nå gjør i Oslo, legger vi til rette for tettere samarbeid mellom fag og et felles kunde- og markedsfokus som er nødvendig for å kunne nå målet om å ta en ledende posisjon i dette store, spennende markedet, sier administrerende direktør Grethe Haugland.