Terje Nøttveit (t.v.) takker for seg og overlater ledelsen av bergensentreprenøren til Vidar André Korneliussen. Foto: FM Gruppen
Sist oppdatert: 23-04-2023 Pressemelding 

Lederskifte i FM Strand

Mangeårig Strand-direktør, Terje Nøttveit, takker for seg og overlater ledelsen av bergensentreprenøren til Vidar André Korneliussen. 

– Vidar har over flere år vist seg som en svært kompetent, ryddig og dyktig leder. Det er derfor med stor trygghet at jeg overlater ledelsen av selskapet til ham, sier Terje Nøttveit, som takker for seg etter 22 år i Strand. 

– Jeg har vært direktør i Strand de siste ti årene. Tiden var nå moden, både for meg og selskapet, for å slippe andre til, sier Nøttveit.

Novo Entreprenør AS

Har kompetansen og erfaringen

Vidar André Korneliussen begynte i Strand i 2010. Han har jobbet skulder ved skulder med Nøttveit i mange år og kjenner derfor både selskapet og arbeidsoppgavene godt. De siste årene har han også vært nestleder og en del av ledergruppen i selskapet. 

– Jeg er både stolt og ydmyk over den muligheten jeg har fått. Det blir veldig spennende å få lov til å lede et svært kompetent lag, sier Korneliussen. 

Med både byggingeniør- og økonomiutdannelse på CV-en, samt lang erfaring i bransjen, ble han et naturlig førstevalg for lederposisjonen.

– Vi søker alltid internt, før vi eventuelt ser utenfor gruppen etter nye lederkandidater. Vidar har over tid vist seg som en åpenbar lederkandidat, så at han takket ja til lederrollen er veldig gledelig.

- Han har erfaringen og kompetansen vi var på jakt etter. Dette sikrer og styrker den videre utviklingen av selskapet, sier styreleder i Strand, Dag Magne Vedvik, som samtidig takker Nøttveit for innsatsen over mange år. 

– Terje har vært en solid ressurs for selskapet i mange år. Han har vært sentral i den utviklingen vi har hatt. Vi takker han derfor for den innsatsen han over mange år har lagt ned, sier Vedvik. 

Pol Betong AS - Leikvoll hall C

Ingen store endringer

Korneliussen forteller at det ikke kommer til å bli noen radikale endringer i selskapet med ham ved roret. 

– Jeg kommer til å bygge videre på det gode fundamentet som er lagt. Målet er å fortsette arbeidet med å styrke vår posisjon i det bergenske bygg- og entreprisemarkedet, sier Korneliussen. 

Han har de siste årene hatt ulike roller i Strand, noe som har gitt han innsikt i den samlede bredden av FM Gruppen aktiviteter. 

– Det ligger store muligheter og styrker i FM-Gruppen. Disse mulighetene er noe av det jeg ønsker å utforske og jobbe for å styrke ytterligere i årene som kommer, sier Korneliussen. 

Han legger ikke skjul på at det er urolige tider i byggebransjen, men understreker at selskapet er godt rustet til å klare seg gjennom litt mer turbulente tider. 

– Det er mer krevende tider nå enn det vi har sett de siste årene, men alle våre medarbeidere er fortsatt i arbeid og på kort sikt har vi nok å gjøre. Vi ser også aktivt på nye segmenter for å sikre aktivitet på litt lengre sikt, samtidig som vi rigger selskapet for oppgangstidene som kommer, sier Korneliussen. 

Blir teknisk sjef i Sammen

Fra høsten blir Nøttveit teknisk sjef i Sammen, Studentsamskipnaden i Bergen. 

– Der skal jeg drifte og utvikle nye studentboliger på Vestlandet. Jeg ser frem til å gjøre noe annet enn det jeg har gjort de siste 20 årene og gleder meg til å komme i gang, sier Nøttveit, som takker for mange fine år i Strand og FM Gruppen. 

– Jeg kommer til å savne alle de fine folkene som jobber i selskapet og ser frem til å følge gruppen fra sidelinjen fremover, sier Nøttveit.