Datadrevne analyser effektiviserer prosjektarbeidet, reduserer potensielle feil og gir mer presise beskrivelser i prosjektet. Ill: LINK Arkitektur.
Sist oppdatert: 28-02-2023 Pressemelding 

LINK Arkitektur lanserer The Augmented Architect

Dagens bygge- og byutviklingsprosjekter blir stadig mer komplekse og stiller høyere krav til bærekraft.

For å garantere et godt sluttprodukt med høy arkitektonisk kvalitet kreves det full kontroll på alle parametere allerede i tidlig fase. Det kan AI og digitale kalibreringer hjelpe til med.

Derfor lanserer LINK nå arbeidsmetoden The Augmented Architect som innebærer en serie digitale verktøy som arkitektkontoret selv har utviklet.

Arkitektselskapet tilbyr nå en ny tjeneste med datadrevne analyser som effektiviserer prosjektarbeidet, reduserer potensielle feil og gir mer presise beskrivelser i prosjektet.

Arbeidsmetoden kan beskrives som en ekstra dimensjon som tilføres en allerede høy designkompetanse. Man kan se for seg flere lag med data og informasjon oppå arkitektens «tegneark» i ett og samme 3D- eller BIM-miljø.

Teknologi for et bekymringsløst liv

Å tilføre et nytt element for å høyne kvaliteten ytterligere heter augmentation på engelsk. Derfor kalles arbeidsmetoden The Augmented Architect.

LINKs parametrisk design-avdeling, LINK IO, har utviklet verktøyene selv, som gjør at de er tilpasset arkitektkontorets eksisterende arbeidsmetoder.

– Det er ikke så utbredt at arkitektene selv mestrer denne typen analyser parallelt med prosjekteringen, men det er nettopp her den store gevinsten ligger.

-Når de digitale verktøy blir en integrert del av designprosessene, kan vi utnytte dem mer effektivt for å oppnå optimal prosjektering, forklarer Jan Buthke, Digital Innovation Lead i LINK Arkitektur.

Prosjektspesifikke verktøy

Takket være kontinuerlige analyser og beregninger, basert på AI og digitale kalibreringer, effektiviseres prosessene og resultatet forbedres. De parameterne som er vesentlige for å utvikle et optimalt designet bygg, kalibreres løpende ved hjelp av datascript.

EN SOLID ENTREPRENØRBEDRIFT

På den måten kan arkitektene følge utviklingen av disse parameterne i sanntid og påvirke utfallet. Det gir større rom for skisseprosessen, slik at det kan oppnås høyere kvalitet totalt i prosjektet.

Med datadrevne verktøy kan utformingen evalueres i forhold til prosjektets krav og ambisjoner, gjennom hele prosessen. Ved å gjøre dette tidlig i prosessen, parallelt med skissearbeidet, kan de utfordringene som avdekkes i analysene, justeres uten større innsats.

Det er en stor fordel for prosjektets ressursbruk. Selv tidlige skisser kan valideres, slik at det endelige resultatet virkelig blir slik det er tenkt opprinnelig. Dermed kan arkitektene utforme de beste prosjektene som svarer på kundens behov og de bærekraftige ambisjoner man setter i prosjektet.

Smarte 3D-modeller

I en sentral 3D-modell integreres beregninger og analyser med designet. På denne måten veves mulighetene til kunstig intelligens sammen med arkitektenes kunnskap og erfaring. 3D-modellene brukes også i kommunikasjon med kunde og myndigheter og danner grunnlaget for BIM-modellene senere i prosjektet.

Å tidlig sikre kravene til bærekraft og funksjon gir trygghet for både arkitekter og oppdragsgivere. Arbeidsmetoden gir ikke bare forutsigbarhet, men sikrer også at prosjektene oppnår høy effektivitet.

Det kan for eksempel dreie seg om å optimalisere byggene for å romme flere leiligheter eller at alle funksjoner gis plass på færre kvadratmeter.

I alle slike prosesser opprettholdes kontroll over nøkkeltall og krav. Til syvende og sist resulterer det i prosjekter som holder høyere kvalitet, er mer bærekraftige og lettere å realisere.

Nuno arkitektur - Jessheimbadet

Garantert resultat

The Augmented Architect er en kontrollert og effektiv måte å jobbe med data på. I byggeprosjekter er det alltid andre faktorer som kan påvirke det endelige resultatet, men ved å eliminere så mange risikoer som mulig allerede på et tidlig tidspunkt er det mulig å komme svært nær det faktiske utfallet.

Å kunne forutsi sluttresultatet så eksakt som mulig er en kritisk suksessfaktor. Hvert prosjekt har ulike forutsetninger, men eksempler på noen digitale verktøy er analyser for vind, sol og dagslys samt løpende oppdatering på nøkkeltall og LCA.

Resultatet blir et mer kvalitativt design, med full kontroll over alle kravene som er satt i prosjektet. Det gir kundene et virkelig godt grunnlag for kalkyler og tidsplaner på et tidlig tidspunkt i prosjektforløpet.

Arbeidsmetoden og de digitale verktøy er tilgjengelig i alle prosjekter som utføres i LINK Arkitektur i hele Skandinavia. Det er arkitektene selv som analyserer og bearbeider resultatene sammen med et internt nettverk av computational designere og dataspesialister.

Tjenesten er spesielt effektivt i tidlig fase og i konkurranser, men også for å følge opp krav senere i prosjektet. Tjenestene er utviklet som en del av selskapets satsing på bærekraft, arkitektonisk kvalitet og digitalisering.

Arbeidsmetoden er med hell benyttet i en rekke større prosjekter, blant annet innen byplanlegging og sykehusprosjektering.

Tre store prosjekter som for tiden jobber aktivt med verktøyene er byutvikling av Södra Hagalund i Sverige og Viby Torg i Danmark samt Norges største byutviklingsprosjekt Fjordbyen Lier Drammen i Norge.