Gravemaskinene ved Livsvitenskapsbygget veier 16 og 30 tonn. Foto: Statsbygg
Sist oppdatert: 30-06-2023 Pressemelding 

Sparer en biltur til Kairo – hver dag

Statsbyggs krav til fossilfri byggeplass for Livsvitenskapsbygget gir uttelling. Byggeplassens to el-gravemaskiner alene sparer 851 kg direkte utslipp av CO2 daglig.

Det er samme mengde som en bensindrevet bil slipper ut på en strekning på 5600 kilometer – eller en biltur fra Oslo til Kairo.

I dag står byggsektoren for 40 prosent av energiforbruket og 30 prosent av klimagassutslippene i verden. Det betyr at bransjen også sitter på mange av løsningene for klimaet.

Som en stor statlig byggherre har Statsbygg derfor et spesielt samfunnsansvar for å redusere utslipp i bygge- og eiendomsbransjen.

- Vi er veldig bevisst dette ansvaret, og har blant annet fossilfri byggeplass som mål for Livsvitenskapsbygget.

-Det stilles strenge miljøkrav som en del av kontraktene til alle entreprenørene i prosjektet, sier prosjektdirektør Per Roger Johansen i Statsbygg.

Fossilfri byggeplass skal gi nullutslipp av fossil CO2 på byggeplass. Det betyr blant annet at anleggsmaskiner går på biodrivstoff, strøm eller hydrogen i stedet for diesel.

På byggeplassen for Livsvitenskapsbygget brukes det også andre elektriske kjøretøy og verktøy i tillegg til el-gravemaskinene. Maskiner som ikke bruker strøm, går på biodiesel.

Statsbygg stiller strenge miljøkrav som en del av kontraktene til alle entreprenørene i prosjektet. Foto: Statsbygg

Det er HENT AS som er entreprenør for råbygget.

Deres underentreprenør Firing & Thorsen anskaffet el-gravemaskinene da de vant anbudet på Livsvitenskapsbygget på grunnlag av Statsbyggs krav om fossilfri byggeplass og mål om en mest mulig miljøvennlig byggeplass.

Dette er store gravemaskiner på 16 og 30 tonn, som det ikke finnes mange av i elektrisk utgave.

Sammenliknet med dieselmaskiner har prosjektets el- gravemaskiner til nå spart mer enn 211 tonn direkte utslipp av CO2. Det tilsvarer hele 124 tur/returer med bil mellom Oslo og Kairo.