I kvartalet ble det foretatt ytterligere nedjusteringer av prosjektestimatene i konsernets svenske virksomhet. Prosjektestimatene er nedjustert i størrelsesorden MNOK 230 og er knyttet til enhetene i tidligere Betonmast Sverige. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
Sist oppdatert: 12-05-2023 Pressemelding 

AF Gruppen med krevende første kvartal 2023

AF Gruppen leverer god vekst, men svake resultater for 1. kvartal 2023. Lønnsomheten er negativt påvirket av nedjusteringer i den svenske byggporteføljen.

Omsetningen økte med 9 prosent til MNOK 7 393 sammenliknet med samme kvartal i fjor, mens resultat før skatt ble MNOK 13.

Omsetningen for 1. kvartal var MNOK 7 393 (6 809) og resultat før skatt ble MNOK 13 (209). Dette ga en resultatmargin på 0,2 % (3,1 %). Ordrereserven var på MNOK 41 895 (42 697) ved utgangen av kvartalet.

I kvartalet ble det foretatt ytterligere nedjusteringer av prosjektestimatene i konsernets svenske virksomhet. Prosjektestimatene er nedjustert i størrelsesorden MNOK 230 og er knyttet til enhetene i tidligere Betonmast Sverige.

Av en total ordrereserve på MNOK 7 645 per 31.03.23 for virksomhetsområdet Sverige, utgjør ordrereserven til enhetene nevnt over MNOK 2 097. Gjenværende produksjonsverdi i tapsprosjekter i tidligere Betonmast Sverige er MNOK 940.

Norges hyggeligste håndverker 2023

- Vi leverer svake resultater i første kvartal som følge av utfordringer i enkelte av våre svenske enheter, samt svak lønnsomhet innen Bygg.

- I likhet med andre aktører opplever vi et krevende marked innen bygg og eiendom, men resultatene skyldes primært egne prestasjoner.

- Dette har medført nedjusteringer i vår svenske portefølje i kvartalet. Vi skal sørge for best mulig gjennomføring av de aktuelle prosjektene, sierAmund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

AF Gruppen har en solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble MNOK -24 (607) i 1. kvartal 2023. AF Gruppen hadde per 31. mars 2023 netto rentebærende gjeld på MNOK 570 (-371).

Resultat per aksje for kvartalet ble NOK -0,03 (1,39). Styret har foreslått til generalforsamlingen et utbytte på NOK 6,50 (6,50) per aksje for utbetaling 1. halvår 2023.

AF stiller de samme strenge sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. Alle skal komme trygt hjem fra våre prosjekter, og tall fra underentreprenører inkluderes i skadestatistikken.

H1-verdien for 1. kvartal var 1,4 (0,9). Selskapet arbeider systematisk og målrettet for å unngå arbeidsrelatert fravær, og sykefraværet for 1. kvartal var 4,4 % (5,5 %).

- Kvartalet inneholder flere sterke prestasjoner, spesielt innen virksomhetsområdene Offshore og Anlegg. Vi har en solid ordrereserve med store komplekse prosjekter med høy samfunnsnytte.

- Grunnprinsippene for vår virksomhet ligger fast, der et godt sikkerhetsarbeid er en forutsetning for lønnsom vekst. Det er gledelig at utviklingen for sykefravær er positiv i kvartalet, sier Tøftum.

Byggern - Vi gjør det enkelt å være proff

Utvalgte høydepunkter fra kvartalet:

 • Anlegg økte aktiviteten i 1. kvartal og leverte et godt resultat. AF Anlegg har to storprosjekter i produksjon ved utgangen av kvartalet: E6 Rentvannstunnel i Oslo og Bergtunnlar Lovö i Stockholm. I begge prosjektene er det høy aktivitet og god drift.

  Flere andre prosjekter bidrar også med gode resultater i kvartalet. AF Anlegg har to større prosjekter i tidlig oppstartsfase: E1 Vannbehandlingsanlegg på Huseby i Oslo og Kabeltunnel Sogn-Ulven i Oslo. AF Anlegg leverer et godt resultat i 1. kvartal. Målselv Maskin & Transport hadde sterk omsetningsvekst og et svært godt resultat i 1. kvartal, og også Stenseth & RS rapporterer et godt resultat.
   
 • Bygg hadde i 1. kvartal en stabil omsetning, men leverer totalt sett et svakt resultat i kvartalet. Markedet er krevende og det er stor variasjon i resultatene og prestasjonene på prosjekt- og enhetsnivå. Strøm Gundersen og AF Bygg Østfold har gode resultater i 1. kvartal.
   
 • Betonmast rapporterer samlet sett en omsetning på nivå med fjoråret. Resultatet i kvartalet er svakt, men er forbedret sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Enhetene Betonmast Romerike, Trøndelag, Røsand og Asker og Bærum leverte gode resultater i kvartalet.
   
 • Eiendom hadde et lavt salg av boliger i kvartalet. Økende renter og økonomisk ustabilitet har gitt et krevende eiendomsmarked, noe som bidrar til det lave salget i kvartalet. Det ble inngått salgskontrakter på 20 (57) boliger i kvartalet, hvorav AFs andel er 9 (26).

  Det var syv boligprosjekter under produksjon ved utgangen av kvartalet. Totalt antall enheter i produksjon er 940, hvorav AFs andel er 438. Salgsgraden i igangsatte prosjekter var på 78 %. AF har i tillegg en betydelig utviklingsportefølje i Norge som estimeres til 1 580 (1 658) boenheter. AFs andel av dette er 788 (802) boenheter.

   
 • Energi og Miljø økte aktivitetsnivået i 1. kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor, men rapporterte samlet sett et resultat under forventning. AFs rivevirksomhet, AF Decom, har lav aktivitet i kvartalet og leverer et svakt resultat. AF Energi rapporterer en betydelig omsetningsvekst i kvartalet, og høy aktivitet og god drift i prosjektene bidrar til et svært godt resultat i 1. kvartal
En av Haugalandets største byggentreprenører

 • AFs svenske virksomhet innen anlegg, bygg, eiendom og riving er samlet i virksomhetsområdet Sverige. Sverige leverer et negativt resultat som følge av ytterligere nedjustering av prosjektestimatene i konsernets svenske virksomhet. Prosjektestimatene er nedjustert i størrelsesorden MNOK 230 ekskl. mva. og er knyttet til selskapene i tidligere Betonmast Sverige..

  Prosjektene som omfattes av nedjusteringen har en gjenværende produksjonsverdi på MNOK 940 ekskl. mva. AF Prefab i Mälardalen og AF Härnösand Byggreturer leverer både omsetningsvekst og svært gode resultater i kvartalet. Kanonaden, AF Bygg Syd og HMB har positive resultatbidrag, men leverer noe under forventning i kvartalet.
   
 • I virksomhetsområdet Offshore økte omsetningen betydelig med 32 % sammenlignet med 1. kvartal i fjor, og virksomhetsområdet leverer et godt resultat på nivå med fjoråret. AF Offshore Decom hadde et høyt aktivitetsnivå sammenlignet med samme kvartal i fjor og leverer god lønnsomhet.

  Høy aktivitet på miljøbasen i Vats bidro til det gode resultatet også i dette kvartalet. Aeron hadde høy aktivitet og god lønnsomhet i kvartalet.