Jotun med sterkt resultat i et spesielt år
– Koronapandemien påvirket Jotun på ulike måter i 2020. Vi har opplevd salgsnedgang i Sørøst-Asia og lav vekst i Midtøsten, samtidig som vi har hatt en kraftig salgsvekst i andre viktige markeder som Skandinavia, Tyrkia og Saudi-Arabia. Foto: Morten Rakke
Sist oppdatert: 19-02-2021

Sterkt resultat i et spesielt år

Til tross for at pandemien preget store deler av 2020, levere Jotun sterke tall. Selskapet omsatte for 21 070 millioner kroner i 2020, en økning på sju prosent sammenlignet med året før.

Driftsresultat endte på 3 489 millioner i et år som ble sterkt preget av koronapandemien.

Pandemien innvirket negativt på salget i alle segmenter i 2020, og justert for valutaeffekter som følge av en svakere norsk krone var underliggende salgsvekst på tre prosent. Veksten skyldes i hovedsak økt salg av dekorative malinger.

– Koronapandemien påvirket Jotun på ulike måter i 2020. Vi har opplevd salgsnedgang i Sørøst-Asia og lav vekst i Midtøsten, samtidig som vi har hatt en kraftig salgsvekst i andre viktige markeder som Skandinavia, Tyrkia og Saudi-Arabia.

-Gjennom hele denne perioden har det imidlertid vært viktig for Jotun å opprettholde drift og bevare organisasjonen i en krevende tid. Vi har derfor valgt å ikke permittere ansatte eller gå til oppsigelser, sier konsernsjef Morten Fon, i en melding. 

Driftsresultatet er opp med 50 prosent i forhold til 2019. Økningen forklares i hovedsak av bedrede marginer, god kostnadskontroll og valutaeffekter.

Øst-Tek Østlandske Byggeteknikk AS er et uavhengig, rådgivende ingeniørfirma lokalisert på Gjøvik.

Investeringer
Jotun investerte 1 407 millioner kroner i 2020, noe som utgjør om lag sju prosent av omsetningen og er i tråd med strategiske ambisjoner. De største investeringene var knyttet til nye produksjonsanlegg i Vietnam og Egypt, fabrikkoppgraderinger i Norge og Tsjekkia, nytt regional- og forskningssenter i Dubai og ferdigstillelse av konsernets nye hovedkontor og forskningssenter i Sandefjord.

Fremtidsutsikter
I tiden fremover forventer Jotun lavere aktivitet i nybyggmarkedet for skip, og et svakere olje- og gassmarked. Råvareprisene begynte å stige mot slutten av fjoråret og er ventet å fortsette å øke, og det er fortsatt knyttet mye usikkerhet til hvordan koronapandemien vil utvikle seg i 2021.

– Samlet gjør dette at vi går inn i året med realistiske forventninger. Erfaringer fra året som har gått har imidlertid igjen vist robustheten i Jotuns forretningsmodell, med fire ulike segmenter og et bredt geografisk fotavtrykk. Sammen med en sterk bedriftskultur gjør dette oss trygge på at Jotun vil oppnå videre lønnsom vekst også i årene som kommer, sier Fon.