I perioden selskapet har eksistert har kunnskapen om og forholdet til gjerdemontering endret seg i Norge, forteller gründer og fagansvarlig Ragnar Vikingstad. Foto: HT Gjerde Norge AS
Sist oppdatert: 21-05-2024 Pressemelding

Feirer 10 års jubileum

Når HT Gjerde Norge nå feirer 10 års jubileum, kan selskapet skilte med å ha satt opp over 2000 km med anleggs, sikrings- og landbruksgjerder siden oppstarten i 2014. Det tilsvarer mer enn Norges totale lengde i luftlinje.

- Å ha lokale montører med stor kunnskap om naturforholdene i sine regioner er svært viktig for å lykkes i denne bransjen, sier fagansvarlig og gründer i selskapet, Ragnar Vikingstad.

HT Gjerde Norge AS, som startet opp i det små på Karmøy i 2014, har i et tiår levert og montert såkalte high-tensile gjerdeløsninger både for bygg og anleggsbransjen, landbruket og det offentlige.

Under jubileumsåret 2024 kan selskapet skilte med 14 avdelinger fra Jæren i Sør til Karasjok i nord som sysselsetter over 40 fagpersoner.

HT Gjerde Norge AS, som fikk status som gassellebedrift i 2017, ble etablert av Roland Efrosina og Ragnar Vikingstad.

I fjor passerte selskapet en milepæl ved å ha montert gjerder i samtlige av landets fylker, og i år passerte selskapet en estimert totallengde på rundt 2000 km gjerder. Det tilsvarer mer enn Norges mål på langs.

Mer profesjonalisering av fagfeltet

I perioden selskapet har eksistert har kunnskapen om og forholdet til gjerdemontering endret seg i Norge, forteller gründer og fagansvarlig Ragnar Vikingstad.

- Gjerding har gått fra å være en "tilleggsoppgave" for lokale entreprenører til å bli en jobb som i større grad blir satt ut til profesjonelle aktører.

Bli mester - Slik tar du mesterbrevet

- Både faglige, kostnadsmessige og juridiske aspekter ved gjerder har gjort at flere nå ser hensikten med profesjonell montering. I så måte har fagfeltet fått et lite løft, forteller Vikingstad.

At selskapet har lykkes med å vokse, og nå er representert i store deler av landet, er mye takket være betydelig lokal forankring hos montørene, mener Vikingstad.

- Vi ville ikke vært der vi er i dag om vi ikke hadde fokusert på lokale forhold og oppdragsgivernes utfordringer.

- Det er svært ulike forutsetninger for gjerdemontering rundt om i landet, og uten kunnskap om de lokale naturforholdene, samt gjerdenes praktiske og juridiske funksjon på stedet, hadde vi neppe lykkes, sier Vikingstad.

- Det har alltid vært viktig for oss å ha en fleksibel og åpen samarbeidsmodell, slik at vi kan sikre oss de riktige fagpersonene på avdelingene.

- Vi rekrutterer gjerne folk med erfaring fra landbruk og dyrehold, da vi vet at dette ofte er problemløsere som kjenner til de viktigste utfordringene med gjerding.

- På denne måten er vi best mulig rustet til å takle ulike utfordringer i forskjellige deler av landet, avslutter fagansvarlig og medgründer i HT Gjerde Norge AS, Ragnar Vikingstad.