Rune Kufaas som lede HRPs satsing på strategisk utredning og analyse i Nord Norge. Foto: HRP
Sist oppdatert: 20-11-2022

HRP utvider i Nord-Norge

HRP utvider sin satsing på strategisk utredning og analyse i Nord-Norge, og har fått med seg Rune Kufaas som ny avdelingsleder i Tromsø. Han har 30 års erfaring som toppleder og rådgiver i landsdelen.

- Vi vet at behovet for våre tjenester i landsdelen, også innen tidlig fase i prosjekter, er betydelig.

-Med Kufaas har vi fått med oss en person som virkelig kjenner Nord-Norge, som passer godt når vi skal utvide vårt tilbud og vokse i Nord, sier Kjell Ove Kalhagen, direktør for strategi og utredning i HRP, i en melding. 

HRP er et kompetansehus med stor bredde innen prosjektadministrasjon og rådgivning.

Selskapet har hatt sterk vekst de siste årene og teller nå mer enn 500 ansatte, og har 23 kontorer over hele landet. Selskapet omsatte i 2021 for nærmere 550 MNOK.

GK Norge - Norges grønneste logistikkbygg

Selskapet har også de siste årene utvidet sitt produktspekter for å kunne bistå kundene i alle faser av et bygge- eller utviklingsprosjekt.

Fra å være et selskap kun med tradisjonelle PA- tjenestene, har HRP de siste årene satset på å kunne levere komplett bistand som også inneholder arkitektur og prosjektering, sikkerhetsrådgivning, rådgivning og prosjektledelse innenfor miljø og bærekraft, infrastruktur for vei, bane og kommunalteknikk.

HRPs divisjon for Strategisk utredning og analyse håndterer alle typer mulighetsstudier, kalkyler og analyser, prosessledelse i medvirkningsprosesser, definere behov, mål og krav, samt å drive strategisk rådgivning til besittere av eiendom.

Divisjonen har spisskompetanse innenfor alle typer bygg- og eiendomsprosjekter. Slik bistår HRP til å sikre størst mulig gevinstrealisering i et hvert byggeprosjekt.

- Vi ønsker å komme inn så tidlig som mulig for å bruke vår erfaring og ekspertise sammen med våre oppdragsgivere. Vår oppgave er å skape de beste beslutningsgrunnlagene kunder, slik at byggherrer får maksimalt ut av sine investeringer.

- Vi ser et stort behov i markedet for våre tidligfase-tjenester, derfor styrker vi nå denne delen av HRP også i Nord-Norge.

-Vi er derfor veldig fornøyde med å ha fått Rune Kufaas med oss. Rune skal lede vår satsning i Nord fra våre kontorer i Tromsø, og med hans erfaring og ekspertise er vi trygge på at vi også i Nord nå skal vokse, sier Kjell Ove Kalhagen.