- Som næring har vi kommet langt, men det gjenstår fortsatt et viktig arbeid for at bygg og anlegg skal få ned skade- og ulykkesstatistikken, sier konsernsjef i GK, Kim Robert Lisø. – Årets program for Arbeidsmiljødagene fokuserer på forbedringsområder som vi har kartlagt igjennom samtaler med ledere, verneombud og gransking etter hendelser, sier Martine L. Drevvatne, HMS-sjef i GK. Foto: Bravida
Sist oppdatert: 25-10-2023 Pressemelding 

GK arrangerer skandinaviske arbeidsmiljødager

- I GK skal vi jobbe sikkert, eller ikke i det hele tatt. Vårt mål er en HMS-kultur som er tydelig og som omsettes til handlinger slik at alle kommer trygt hjem fra arbeidsdagen.

Denne uken arrangeres Arbeidsmiljødagene i GK, et felles initiativ på tvers av Norge, Sverige og Danmark. Hovedtema for dagene er risikokultur, vernerunder og synlighet, og hvordan vi bedre kan forebygge ved hjelp av rapportering og kompetanse.

Novo Entreprenør AS

- Jeg er stolt over at vi samler oss som kolleger i Skandinavia for en trygg arbeidshverdag for alle ansatte. Både som selskap og i næringen snakkes det mer åpent om arbeidsmiljø og HMS-arbeid.

- Som næring har vi kommet langt, men det gjenstår fortsatt et viktig arbeid for at bygg og anlegg skal få ned skade- og ulykkesstatistikken, sier konsernsjef i GK, Kim Robert Lisø.  

Byggenæringen er fortsatt en av de mest ulykkesutsatte næringene i arbeidslivet og Arbeidstilsynet peker på at de fleste ulykker kunne vært unngått ved å jobbe mer forebyggende.   

Arbeidsmiljødagene er derfor et viktig tiltak i GK for å øke kompetansen og bevisstheten rundt HMS-arbeidet i konsernet og hvordan vi sammen får ned antallet ulykker.  

- Årets program for Arbeidsmiljødagene fokuserer på forbedringsområder som vi har kartlagt igjennom samtaler med ledere, verneombud og gransking etter hendelser, sier Martine L. Drevvatne, HMS-sjef i GK.  

- I GK er det høyest risiko for kuttskader, fall- og strømulykker. Med bakgrunn i dette har vi høsten 2023 satt ned en egen arbeidsgruppe som ser på bakenforliggende årsaker og hvordan vi kan tenke nytt rundt tiltak som sikkerhetsbarrierer eller opplæring, sier Martine.