Konsernsjef Grethe Bergly er godt fornøyd med 1. kvartal 2023 | Foto: Bård Gudim
Sist oppdatert: 10-05-2023 Pressemelding 

Historisk godt resultat for Multiconsult

Multiconsult har en sterk start på 2023 og leverer et rekordhøyt kvartalsresultat på 216,3 millioner kroner i 1. kvartal. Selskapet har en solid vekst, sterk ordreinngang og en høy ordrereserve i kvartalet.

Driftsresultatet (EBITA) endte på 216,3 millioner kroner, med en margin på 16,5 prosent. Netto driftsinntekter økte med 15,1 prosent til 1 310,2 millioner kroner og den organiske veksten var 12,1 prosent.

- Første kvartal 2023 er historisk for Multiconsult med det beste resultatet i ett kvartal i selskapets historie. Etterspørselen etter Multiconsults tjenester er sterk, det er høy aktivitet i de fleste enhetene og markedsområdene, og vi er godt posisjonert framover.

Norges hyggeligste håndverker 2023

- Det er veldig gledelig at vi får en så sterk start på året, samtidig forbereder vi oss på et noe mer avventende marked fremover, sier konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult.

Ordreinngangen økte med hele 2 573 millioner kroner, også det rekord i ett kvartal. I mars fikk Multiconsult sin største ordre noen gang gjennom kontrakten for detaljplanlegging og oppfølging i byggefase for nye Rikshospitalet i Oslo, en kontrakt på mer enn 900 millioner kroner, og hvor både LINK Arkitektur og Multiconsult deltar.

Grønn omstilling

- En tydelig trend nå er at vi øker omsetningen knyttet til grønn omstilling. For Multiconsult gir dette en mulighet til å bruke vår kompetanse og sterke posisjon til å levere fornybare energiløsninger innen solkraft, vann og vind i Norge og det er en vedvarende etterspørsel etter fornybare energiprosjekter internasjonalt.

- I tillegg har vi flere prosjekter knyttet til grønn industri og energieffektivisering, sier Grethe Bergly.

- Vi forventer at energi, sirkulær økonomi og grønn omstilling vil være sentrale drivere i markedet fremover, sier Grethe Bergly.