Sju av ti sjefer i eiendomsbransjen er menn, men Statsbygg skiller seg positivt ut når det kommer til kvinnelige ledere.
Bransjeforeningen, som organiserer mer enn 280 eiendomsaktører over hele landet, har for første gang kartlagt mangfoldet blant medlemmene sine. Foto: Trond Isaksen 
Sist oppdatert: 09-08-2022

Sju av ti sjefer er menn, men ikke hos Statsbygg 

Sju av ti sjefer i eiendomsbransjen er menn, men Statsbygg skiller seg positivt ut når det kommer til kvinnelige ledere.

Det viser den første undersøkelsen som ser nærmere på mangfoldet i en av Norges viktigste næringer.

– Med stedene vi bor, jobber, lærer, opplever og møtes skaper eiendomsbransjen rammene for folks hverdagsliv.

-Det er et stort ansvar vi tar på alvor. For å kunne ta gode strategiske valg som bidrar til økt mangfold, trenger vi kunnskap om hvor vi står. Det har vi fått nå, sier administrerende direktør Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom, i en melding. 

Bransjeforeningen, som organiserer mer enn 280 eiendomsaktører over hele landet, har for første gang kartlagt mangfoldet blant medlemmene sine.

I undersøkelsen har forskere ved OsloMet sett nærmere på alt fra hva slags utdanning eiendomsutviklere har, om de har flerkulturell bakgrunn, hvordan de stemmer politisk, hvordan de selv bor og hvordan de kommer seg til jobb.

Icopal Tak

Et av funnene er at sju av ti ledere i eiendomsnæringen er menn.

Undersøkelsen vil bli lagt frem i sin helhet under Arendalsuka på bransjesamarbeidet Bygg Arena Arendal onsdag 17. august.

– Eiendomsbransjen må styrke bredden i hvem vi er for å bedre kunne representere samfunnet og svare på framtidens utfordringer og behov.

-Dette handler om å sikre konkurransedyktighet. Samfunnet blir mer og mer opptatt hvordan byer og tettsteder skal utvikles, og mangfold vil bli avgjørende for å finne de beste løsningene.

Kvinner i flertall i Statsbygg
Som to av landets største eiendomsaktører har også medarbeidere i Statsbygg og Oslobygg svart på undersøkelsen.

Statsbygg er blant virksomhetene som skiller seg positivt ut når det kommer til kvinnelige ledere.

Hos den statlige byggherren er seks av ti avdelingsdirektører kvinner. Toppledergruppen har i mange år hatt en jevn kjønnsbalanse, der kvinner ofte har vært i flertall.

Administrerende direktør Harald Nikolaisen viser til hvordan Statsbygg jobber bevisst for å rekruttere medarbeidere med ulik bakgrunn og erfaring.

– Mangfold er ikke noe man får av seg selv, men som man må jobbe aktivt for å oppnå. Det krever både tydeligere valg og gjennomføringsvilje.

-Det har stor verdi at viktige avgjørelser tas av et bredt utvalg kloke hoder, fordi det gjør avgjørelsene bedre, sier han.

EN SOLID ENTREPRENØRBEDRIFT

Bygg Arena Arendal 2022
Arrangementet der undersøkelsen legges fram og debatteres skjer i regi av Bygg Arena Arendal, som er et fellesskap med ledende nasjonale virksomheter og foreninger i norsk bygge-, anleggs- og eiendomsnæring.

Bygg Arena Arendal ønsker å skape oppmerksomhet og synlighet om næringens betydning for samfunn og verdiskapning.

Sammenslutningen vil øke kunnskapen om næringens betydning og synliggjøre næringens potensial innen prioriterte fokusområder som klima og miljø, velferd, sosial bærekraft og jobbskaping.

Bygg Arena Arendal støtter mangfoldet i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen og vil være et sted for alle.