Styreleder Haakon Tronrud er konstituert som leder av BNL fra 2. juni frem til ny leder er på plass. – Min oppgave er å sørge for stø kurs for BNL-skuta fremover, og at BNL forblir relevant for medlemmene og omgivelsene.
– Målet med BNLs prioriteringer er at de skal bidra til å bedre rammevilkårene for næringens medlemsbedrifter, og synliggjøre byggenæringens rolle som en viktig leverandør for å bidra til et bærekraftig norsk næringsliv. Foto BNL
Sist oppdatert: 02-06-2021

Leder BNL videre 

Styreleder Haakon Tronrud er konstituert som leder av BNL fra 2. juni frem til ny leder er på plass. – Min oppgave er å sørge for stø kurs for BNL-skuta fremover, og at BNL forblir relevant for medlemmene og omgivelsene.    

– Sammen med administrasjonen i BNL, styret, øvrige tillitsvalgte og bransjer har vi arbeidet med å stake ut kursen for BNL.  BNL 2025 er styrets betegnelse på arbeidet med å fornye BNL, som jeg også har jeg gjort rede for i dag på generalforsamlingen, sier Tronrud.

Tronrud forteller at det har vært mye møtevirksomhet siden i fjor høst – både med bransjeledere, styreleder i alle bransjeforeningene, styremøter og andre.

– Jeg er stolt over hvordan BNL blant annet har vist sin relevans gjennom pandemien med å være til stor hjelp og nytte for våre medlemsbedrifter blant annet på smittevern. Vi har møtt utrolig mye god fagkompetanse og dedikerte folk i hele BNL-fellesskapet som kommer bedriftene til nytte, sier Tronrud.

Målet for organisasjonen er at "BNL skal representere en konkurransedyktig, bærekraftig og seriøs byggenæring"

– Dette målet skal være en ramme for arbeidet frem mot 2025, sier han.

Jon Sandnes, BNLs administrerende direktør i BNL takker for seg etter 8 år i organisasjonen i dag 2. juni. Tronrud tar over roret frem til BNL får på plass ny leder. Les avskjedsintervjuet her

Gir seg som leder for BNL
Jon Sandnes, BNLs administrerende direktør i BNL takker for seg etter 8 år i organisasjonen i dag 2. juni. Tronrud tar over roret frem til BNL får på plass ny leder. Foto: BNL

Videre er BNLs fire stolper (frontfag, lærlingordning, fast ansatte og høy organisasjonsgrad) med som plattform for utvikling av BNLs arbeids- og næringspolitikk.

– BNLs mål og strategier skal gjenspeile dette, sier Tronrud.

Tronrud forteller at BNL har bruk NHOs Neste trekk – veikart for fremtidens næringsliv som utgangspunkt og prioritert ambisjoner derfra. 

BNLs prioriterte ambisjoner:

  • Høy tillit
  • Høyere verdiskaping – sikre markedsutvikling ut av pandemien
  • Høyere yrkesdeltakelse
  • Reduserte klimautslipp
  • Økt innovasjon og omstilling
  • Tette kompetansegapet  

– Målet med BNLs prioriteringer er at de skal bidra til å bedre rammevilkårene for næringens medlemsbedrifter, og synliggjøre byggenæringens rolle som en viktig leverandør for å bidra til et bærekraftig norsk næringsliv.

Tronrud peker på at dette også i tråd med NHOs veikart som viser Norges vei ut av pandemien og inn i en digital, global og grønnere fremtid med konkurransedyktige små og store bedrifter og trygge arbeidsplasser i hele landet.

– BNL består av 14 sterke bransjeforeninger som samlet sett er en viktig premissgiver for næringens rammevilkår. Neste år er BNL 25 år, og vi ønsker å bygge et godt fundament basert på god medlemsnytte for de neste 25 årene, avslutter Tronrud.