Jotun leverer gode tall i de første fire månedene av 2021
-Råvareprisene øker kraftig og vi kommer ikke utenom prisøkninger i tiden fremover. Begrenset tilgang på råvarer vil påvirke oss, og vi må være forberedt på lavere marginer, derfor blir vekst og god kostnadskontroll viktig fremover, sier konsernsjef Morten Fon. Foto: Jotun 
Sist oppdatert: 28-05-2021

God start på året for Jotun

Jotun opplyser i en pressemelding at de har hatt en god start på 2021, med en omsetning på 7 441 millioner kroner og driftsresultatet ble på 1 469 millioner i årets første fire måneder.

Både salget og resultatet er rekordsterkt for første tertial.

Markedssituasjon
Det dekorative segmentet er den sterkeste bidragsyteren til de gode tallene, og da spesielt i Midtøsten og Sørøst-Asia. Samtlige forretningssegmenter rapporterer om salgsvekst i perioden. Salget av industrimalinger viser god utvikling, der Kina skiller seg spesielt positivt ut.

Videre viser salget av pulverlakker god vekst i alle regioner. Mens salget av skipsmalinger også har økt sammenliknet med i fjor, preges salgsutviklingen av lavere nybyggsaktivitet i Korea.

Pandemien
Jotun har fokusert på ansattes sikkerhet og å holde fabrikkene i drift. Jotun har med dette evnet å opprettholde tilfredsstillende servicegrad til kundene. Periodevis nedstengte utsalgssteder har hatt påvirkning på salget i flere land, men sterk salgsvekst i første tertial vitner om forbedrede vilkår i mange av Jotuns viktigste markeder. Tilgang på enkelte råvarer har også vært en utfordring under pandemien. 

Fremtidsutsikter
-Råvareprisene øker kraftig og vi kommer ikke utenom prisøkninger i tiden fremover. Begrenset tilgang på råvarer vil påvirke oss, og vi må være forberedt på lavere marginer, derfor blir vekst og god kostnadskontroll viktig fremover, sier konsernsjef Morten Fon. 

Norges hyggeligste håndverker 2021