Er boden full av gamle beis- eller malingsspann som egentlig burde ha vært kastet? Nå gjør Fargerike ryddejobben enklere – og mer lønnsom.
Hver kunde kan levere opptil 5 spann, og pengene blir utbetalt som en tilgodelapp som kan benyttes i butikken. Ill: Fargerike
Sist oppdatert: 15-03-2022

Nå får du pant på dine gamle malingsspann

Er boden full av gamle beis- eller malingsspann som egentlig burde ha vært kastet? Nå gjør Fargerike ryddejobben enklere – og mer lønnsom.

Alle Fargerikes 95 butikker tar nå imot tomme og halvfulle malingsspann fra kundene. Og ikke nok med det: De betaler kundene 10 kroner i pant for hvert spann de leverer inn.

Hver kunde kan levere opptil 5 spann, og pengene blir utbetalt som en tilgodelapp som kan benyttes i butikken.

Ordningen kalles Slantepant, og vil i første omgang vare i de to ukene fra 21. mars til 2. april.

– Vi ønsker med dette å gjøre våropprydningen for folk enklere, og vurderer en ny runde med Slantepant til høsten, sier Helje Beisland, som er malingsansvarlig i Fargerike, i en melding. 

Byggautomasjon, dynamisk lysstyring, sd-anlegg, nødlyssystem, solavskjerming, sensorer, aktuatorer og måleinstrumenter I Oslo, akershus, og omegn!

Maling er spesialavfall
Når Norges største fargehandelskjede nå innfører pant på eget initiativ, handler det om miljø og samfunnsansvar.

Selv om bruken av beis og maling er miljøvennlig – fordi det beskytter og tar vare på huset – inneholder nemlig avfallet midler som ikke bør komme på avvei

Beis- og malingbokser, inkludert vannbasert maling, skal derfor behandles som spesialavfall, og leveres til en godkjent avfallsstasjon. Der havner også boksene som Fargerike-butikkene får inn via Slantepant-ordningen – bare at butikkene selv sørger for den siste transporten.

Gjør det enklere
– Vi tror dørstokkmila blir kortere for en del når de kan levere boksene i butikken. Det er jo ikke alle som har en gjenbruksstasjon lett tilgjengelig der de bor, sier Beisland, og legger til at det i enkelte kommuner også koster penger å levere farlig avfall.

Port Innlandet - Volmax Hamar

Nå tar Fargerike den kostnaden for kundene og betaler dem i stedet en symbolsk sum.

– Håpet vårt er at tilbudet i butikkene, kombinert med noen kroner i pant, vil få mer av dette avfallet trygt innlevert, sier hun.

Maling i restavfallet
– I følge beregninger som er gjort av Civac etter å ha analysert restavfall fra et utvalg gjenvinningsstasjoner i Midt-Norge, kastes ca 3600 tonn med malingsavfall som vanlig søppel i Norge.

-Når det er så mange som ikke klarer å sortere farlig avfall på en trygg måte, mener vi det er viktig å sette et ekstra fokus på riktig sortering, sier Beisland.

-Vi vet at mange har slanter med maling stående, og for å inspirere til å levere dem inn på en trygg måte introduserer vi nå slantepant.