Går fra Visma til Nordkart
Norkarts styreleder Mette Kamsvåg fremhever Leif Arne Brandsæters solide erfaring fra ledelse av programvarebedrifter, ledelse av teknologer og også med leveranser til kommunemarkedet. Brandsæters overtar som direktør i Norkart i januar 2022. Foto: Visma
Sist oppdatert: 22-10-2021

Norkart henter ny direktør fra Visma 

Etter ti innholdsrike år som administrerende direktør i Norkart vil Bent Brugård fra årsskiftet fratre som selskapets leder og levere stafettpinnen videre til Leif Arne Brandsæter fra Visma Enterprise. 

Bent Brugård har ledet Norkart i 10 år, og har hatt sentrale lederfunksjoner i en rekke norske og internasjonale IT-selskaper før han overtok ledelsen av Norkart i 2011.

Det er en av pionerene fra utbredelsen av internett i Norge på 90-tallet, og utvikling av digitale kart på 80-tallet som ved nyttår trer tilbake.

I april kjøpte Ferd 100 prosent av aksjene i Norkart og selskapet fikk en ny langsiktig og samfunnsengasjert norsk eier.

Ferd som eier vil styrke Norkarts videre utvikling og ivareta både kunder og ansatte basert på Norkarts etablerte samfunnsengasjement og verdi-grunnlag.

- Etter å ha ledet Norkart gjennom ti spennende år har jeg vært opptatt av å sluttføre den omfattende prosessen med både aksjesalg og selve eierskiftet, før jeg gir stafettpinnen videre.

-Dette har vært et planlagt lederskifte, og jeg har hatt en tett dialog med ny eier i hele salgsprossen og gjennom eierskiftet.

-Jeg er veldig fornøyd med at Leif Arne Brandsæter har takket ja til å tiltre som min etterfølger i januar. Han har den rette bakgrunnen og de kvalifikasjoner som skal til for å gjennomføre neste etappe av Norkarts utvikling og verdiskapning.

-Det har vært noen utrolig spennende og givende år som leder av Norkart. Vi har vært en sammensveiset gruppe ansatte som har bidratt til å føre selskapet i riktig retning – jeg har gledet meg til å gå på jobb hver eneste dag, sier Bent Brugård, i en melding. 

Brafas - Rud Svømmehall

Både omsetningsvekst, lønnsomhet og antall ansatte har økt betydelig i Norkart under Brugårds ledelse.

Den positive økonomiske utviklingen skyldes at selskapet har ligget helt i front innen digitalisering av arbeidsprosesser for offentlig og privat sektor basert på unik kompetanse innen kommunalteknikk, kart- og eiendomsinformasjon.

Norkarts styreleder Mette Kamsvåg fremhever Leif Arne Brandsæters solide erfaring fra ledelse av programvarebedrifter, ledelse av teknologer og også med leveranser til kommunemarkedet.

– Han har de egenskapene som skal til for å overta stafettpinnen etter Bent i Norkart. Han har de siste fem årene stått bak veksten i Visma Enterprise fra 400 mill. til 1,2 mrd. i omsetning – det er en tilsvarende reise Norkart starter på nå, sier Kamsvåg.

Bent Brugård fortsetter i sin stilling frem til Leif Arne Brandsæter starter 3. januar 2022.

Om Norkart AS
Norkart AS ble grunnlagt i 1961. Selskapet har kontorer i Sandvika, Lillehammer, Bergen, Trondheim og Kristiansand. Norkart AS har Norges mest komplette datavarehus for geografisk informasjon. Gjennom digitalisering av kommunene og digitalisering av arbeidsprosesser mellom privat og kommunal sektor, bidrar Norkart til økt produktivitet i Norge.