Berit Laanke (52) begynner i dag i som direktør for forretningsutvikling bærekraft i Veidekke Infrastruktur.
- Jeg gleder meg til å starte arbeidet med å få fram nye forretningsmodeller for en grønn omstilling sammen med dyktige kollegaer i Veidekke Infra­struktur. Berit Laanke.
Sist oppdatert: 01-06-2022

Går fra SINTEF til Veidekke 

Berit Laanke (52) begynner i dag i som direktør for forretningsutvikling bærekraft i Veidekke Infrastruktur.

Laanke kommer fra stillingen som forskningssjef i SINTEF, og har fra tidligere bred erfaring blant annet fra bygg- og anleggsbransjen som teknologisjef og prosjektleder.

- Jeg gleder meg til å starte arbeidet med å få fram nye forretningsmodeller for en grønn omstilling sammen med dyktige kollegaer i Veidekke Infra­struktur.

-Veidekke har forpliktet seg til å være klimanøytrale i 2045, og skal halvere alle klimagassutslipp innen 2030. Selskapet har en sterk posisjon i dag, og har allerede gjort mange gode valg som viser at vi er på rett vei

Råde Graveservice AS - Hvaler barne- og ungdomsskole

-Så håper jeg at jeg kan bidra til å finne gode løsninger også fremover, sier Berit Laanke, i en melding. 

Berit Laanke har de siste 12 årene jobbet i SINTEF som forskningssjef for infrastruktur. I 2017 etablerte hun Nettverk for Grønn Anleggssektor og publiserte i 2021 rapporten «Veikart for grønn anleggssektor» sammen med kollegaer i SINTEF.

Hun har tidligere erfaring med tunge byggematerialer fra Franzefoss og Unicon samt prosjektledelse fra Skanska. Laanke sitter som styreleder i Norwegian Electric Roads Cluster i tillegg til to styreverv i SINTEF.

- Jeg er veldig fornøyd med at Berit har takket ja til å bli en del av Veidekke Infrastruktur.

-Hun har både faglig tyngde og erfaring fra bransjen som vil hjelpe oss med å bli en mer aktiv del av klimaløsningen.

-Berit vil få en viktig rolle for å få hele verdikjeden til å jobbe sammen for å redusere utslipp ved materialbruk og innovative løsninger, spesielt i forbindelse med scope 3-utslipp som gjelder alle indirekte utslipp som følge av produksjonen, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Infrastruktur.