Stagflasjon er etter BDOs vurdering det mest sannsynlige scenarioet fremover. Det vil føre til permitteringer fra andre halvår 2023. (Foto: BDO)
Sist oppdatert: 25-10-2022

Frykter permitteringsboom i byggebransjen

Bygg- og anleggsbransjen er blant næringene i Norge som først vil merke økt arbeidsledighet.

– Vi tror det vil bli en kraftig økning i permitteringer i første halvår 2023, sier Henning Dalsegg, bransjeleder for bygg- og anlegg i BDO, i en melding. 

- Mens 2021 ble et godt år med økende omsetning og bedring av marginer, blir tiden fremover krevende for alle, sier Dalsegg.

Bygg- og anleggsbransjen (BA-bransjen) er den største fastlandsnæringen vi har, med rundt 250.000 sysselsatte. Revisjons- og rådgivningsselskapet BDO gjennomfører hvert år en analyse av BA-bransjen i Norge.

I tillegg til en grundig gjennomgang av resultatene for 2021, deler bransjeekspertene sine innsikter og tanker om fremtiden i analysen. 

GK Norge - Norges grønneste logistikkbygg

Farlig miks
For å dempe inflasjonen har Norges Bank gjennom 2022 økt styringsrenten vesentlig fra et historisk lavt nivå. Den forventes å fortsette å øke.

Videre er det lagt frem et stramt statsbudsjett for 2023, hvor mange investeringsprosjekter er stoppet eller satt på hold.

- Offentlig sektor er den viktigste kunden i den norske bygg- og anleggsbransjen.

-Om det strammes til for mye i den offentlige pengebruken, vil BA-bransjen rammes – både gjennom bråstopp innen bygging av private boliger og næringsbygg, og gjennom stans i bygging av ny infrastruktur eller vedlikehold av eksisterende bygningsmasse.

-Det er svært krevende å spå videre utvikling, men kombinasjonen av renteoppgang, inflasjon og innstramminger i offentlige investeringer er en farlig miks som vil ha stor påvirkning på bransjen fremover, sier Dalsegg.

Etterslep i bransjen
- Per oktober 2022 er det fortsatt sterk aktivitet i BA-bransjen. Mange bedrifter melder om utfordringer med å skaffe nok personell, og statistikkene viser ikke økende arbeidsledighet ennå.

-Det skyldes at mange fortsatt har oppdrag som går inn mot jul, ordrebøkene er langt mer slunkne når vi skriver 2023, forklarer Dalsegg.

Stagflasjon er etter BDOs vurdering det mest sannsynlige scenarioet fremover. Det vil føre til permitteringer fra andre halvår 2023. (Foto: BDO)

Dalsegg forventer at situasjonen vil bli som tydeligst i andre kvartal 2023.

På dette tidspunktet vil effekten på eiendomsmarkedet slå ut, samt at innstrammingene i offentlig og privat forbruk gir utslag i lavere aktivitet.

- Vi tror byggebransjen vil kjenne effektene først. Anleggsbransjen har ofte prosjekter med en lengre tidshorisont og flere større infrastrukturprosjekter.

-Videre er vi redd for at det er de små og mellomstore aktørene som merker det først og hardest, sier Dalsegg.

Konsekvensen ventes å bli økende arbeidsledighet og svak utvikling i omsetning og inntjening i 2023 for bransjen samlet.

- Vårt råd til nasjonale, regionale og lokale beslutningstakere i offentlig sektor er at de har en plan for raskt å kunne gjenoppta offentlige investeringer og konsum når situasjonen tilsier at det er riktig.

-Vi anbefaler derfor å utsette fremfor å stoppe investeringer, og opprettholde trykket i planprosesser og reguleringsprosesser for ny infrastruktur, slik at vi ivaretar og sikrer Norges største fastlandsnæring, avslutter Henning Dalsegg.