Veidekke: Etablerer selskap for sirkulære løsninger
Konsernets utslipp skal halveres innen 2030, mens netto null klimagassutslipp skal oppnås for hele verdikjeden innen 2045. Avbildet: Direktør Anders W Haugen i Veidekke Bygg Oslo. Foto: Veidekke
Sist oppdatert: 14-09-2022

Etablerer selskap for sirkulære løsninger

Veidekke Sirkulær AS er nå etablert for å håndtere pågående sirkulære prosjekter og initiere nye klimaløsninger i bygg- og anleggsbransjen.

Først ut er et pilotprosjekt på Ulven i Oslo der - for første gang i Norge - knust betong fra et riveprosjekt skal erstatte 100 % av jomfruelige steinmasser i den nye betongen.

Veidekke skal ta en aktiv rolle for å gjennomføre det grønne skiftet og skjerpet i fjor målene for konsernets klimautslipp.

Konsernets utslipp skal halveres innen 2030, mens netto null klimagassutslipp skal oppnås for hele verdikjeden innen 2045.

Veidekke: Etablerer selskap for sirkulære løsninger
Veidekke skal jobbe for sirkulær, avfallsredusereende, materialgjen­vinnende og rett og slett langt mer bærekraftig løsninger. Foto: Veidekke 

I tillegg til å redusere negativ påvirkning på klima og miljø skal det skapes merverdi gjennom egen innovasjon og nært samspill med kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere.

På Ulven i Oslo har Veidekke begynt arbeidet med det som skal bli deres nye hovedkontor. Her skal klimagassutslippene ned, og det tenkes derfor nytt og offensivt rundt bruk av plasstøpt betong:

- I vår gjennomførte vi  et vellykket fullskala testprosjekt, og nå er vi klare for å erstatte alt jomfruelig tilslag i betongen med resirkulert betong fra et riveprosjekt.

-Vi jobber her for en liten betongrevolusjon som er sirkulær, avfallsredusereende, materialgjen­vinnende og rett og slett langt mer bærekraftig enn dagens løsninger, forteller direktør Anders W. Haugen i Veidekke Bygg Oslo, i en meldig. 

Veidekke Sirkulær organiseres som en enhet under Veidekkes byggevirksomhet i Oslo.