EIE lanserer kampanjen Det grønne boligskiftet. Å velge EIE skal være både lønnsomt og bærekraftig. Foto: EIE
Sist oppdatert: 04-04-2022

Først ute med å tilby et grønt boligskifte

EIE er en eiendomsmeglerkjede med store ambisjoner – også for fremtiden.

EIE jobber hver eneste dag med å bli litt grønnere. Nå melder de at deres ambisjon er å gjøre hele boligreisen bærekraftig, derfor lanserer de kampanjen Det grønne boligskiftet. Å velge EIE skal være både lønnsomt og bærekraftig.

Siden 2020 har vi jobbet med tiltak for å redusere miljøavtrykket i boligsalgsprosessen innenfor områdene digitalisering, transport, leverandører, rådgivning og investeringer. Dette er en pågående prosess hvor EIE hele tiden ønsker å bli bedre.

Bransje har vært kjent for bruk av mye trykt materiell. EIE har de siste årene utviklet og investert i flere tjenester for å digitalisere boligsalgsprosessen, og dermed unngå unødvendig klimaavtrykk.

EN SOLID ENTREPRENØRBEDRIFT

De har eksempelvis gått over til digitale salgsoppgaver for å erstatte tradisjonelle trykte salgsoppgaver, digital befaringspresentasjon fremfor brosjyrer og opprettet EIE portalen hvor alle dokumenter ligger digitalt tilgjengelig for kunden.

Transport er en betydelig faktor i en boligsalgsprosess. Ifølge eiendomsmeglerloven er megler pliktig til å være fysisk til stede i boligen i flere av stegene i boligsalgsprosessen.

I gjennomsnitt er megleren i boligen tre ganger i løpet av et salgsoppdrag. I tillegg kommer stylist, fotograf og bygningssakkyndige.

Med disse rammebetingelsene har vi gjort grep for å redusere transportavtrykket ved å gå fra fossilt utslipp til elektrisk. 56 prosent av våre meglere kjører i dag elbil og vi har satt et krav om at alle meglere i EIE skal kjøre elbil, sykle eller ta kollektivt på jobb innen 2025.

Deres leverandører har også et krav om å kjøre elbil innen 2025.

EIE har også satt nye krav til våre samarbeidspartnere på boligstyling. Det innebærer at 50 prosent av produktene som blir brukt til boligstylingen skal være gjenbruk.

I tillegg stiller vi konkrete krav om at produkter skal selges og kjøpes på bruktmarkedsplasser.

Energiforbruk er høyaktuelt. Vi som meglere sitter i en unik posisjon til å påvirke og motivere norske boligeiere til å gjøre energisparende tiltak og velge energieffektive løsninger.

BÆREKRAFTIG, MODERNE SAMFUNNSBYGGER

Den jobben tar EIE på alvor og den vil være en viktig satsning i EIE framover.

EIE konsernets vei mot klimanøytralitet handler også om å bidra til klimautslipp utenfor egen virksomhet. Derfor har EIE etablert selskapet EIE Vekst, som har til formål å identifisere og investere i miljøvennlige selskaper.

Deres investeringsselskap har vedtektsfestet grønn profil og skal kanalisere kapital til virksomheter som gir en reell klimaeffekt. Hittil har EIE investert i tre oppstartsselskaper, hvorav Secundo AS utgjør den største investeringen på 2.5 millioner.

Secundo er en markedsplass for salg av bruksgjenstander. Dette er en tjeneste som også vil være til stor hjelp for selger og kjøper i boligreisen.

EIE oppfordrer hele eiendomsmeglerbransjen til å bli med på det grønne boligskiftet!