HR-direktør Victoria Bodak kan konstatere at Rambøll Norge nå har en kvinneandel på drøyt 40 prosent. Foto: Melisa Fajkovic.
Sist oppdatert: 08-03-2023

Fordomsfri rekruttering har gitt resultat 

Rambøll melder at de har nådd 40 prosent kvinneandel i selskapet, et skritt på veien sier administrerende direktør Ole-Petter Thunes.

- 8. mars og den internasjonale kvinnedagen skal ikke brukes til å skryte av oss selv og det vi har gjort til nå, sier Thunes.

- Vi er glade for at vi har nådd et av våre mål, men vi skal bruke dagen til å minne oss om hvorfor likestilling, inkludering og mangfold er viktig for oss.

- Verden er i enorm endring og vår bransje har en avgjørende rolle i å skape en mer bærekraftig fremtid i et mangfoldig samfunn. - Det er klart vi trenger ulike perspektiver for sammen å løse disse utfordringene, sier Thunes.

Rambøll melder at de har nådd 40 prosent kvinneandel i selskapet, et skritt på veien. 8. mars og den internasjonale kvinnedagen skal ikke brukes til å skryte av oss selv og det vi har gjort til nå, sier Thunes. sier administrerende direktør Ole-Petter Thunes. Foto: Melisa Fajkovic.

Per januar 2023 hadde Rambøll Norge en kvinneandel på 40,2 prosent. Også i toppledelsen er det 40 prosent kvinner.

- Innen vår bransje er dette et solid tall, men vi ser likevel store forskjeller innen de ulike fagområdene, sier Thunes. - Vi skal trå hardere på gassen, ikke bremse, fortsetter han.

Fordomsfri rekruttering

Rambøll Norge har jobbet med likestilling, mangfold og inkludering over flere år. - Dette området krever en langsiktig tilnærming og kontinuerlig arbeid som involverer alle ansatte og ikke minst lederne i organisasjonen, sier HR-direktør Victoria Bodak.

 - Et godt eksempel på et område hvor vi har jobbet strategisk er rekruttering, fortsetter hun.

For å løse fremtidens utfordringer er det behov for ny kompetanse innenfor flere av de klassiske ingeniørfagene.

- For å lykkes må vi rekruttere mangfoldig og balansert, eller sagt på en annen måte, rekrutterer man fra en begrenset del av befolkningen reduseres sjansen for å finne den beste kandidaten, sier Bodak.

I Rambøll er det uformet en egen likestillings-, mangfolds- og inkluderingsguide myntet på ledere som skal rekruttere. Samtidig har alle som jobber med rekruttering fått opplæring og økt kompetanse på hvordan de skal oppdage, påpeke og utfordre ledere på dette området i rekrutteringsprosessen.

- Vi opplever at ledere er nysgjerrige og ønsker å finne kandidater med nye perspektiver, og ikke minst uttrykker de et ønske om å sikre rettferdige og fordomsfrie prosesser, sier Bodak.

Snakk om likestilling i hverdagen

Et annet viktig tiltak Rambøll har iverksatt det siste året er opplæringen alle ansatte tilbys om likestilling, mangfold og inkludering. Opplæringen tar for seg eksempelvis inkluderende språk, ubevisste fordommer og hvordan inkludere kollegaer i hverdagen.

– Jeg er opptatt av at vi ikke bare snakker om dette i festtaler, for likestilling handler også om inkludering i hverdagen.

-Vi skal være bevisst på hvordan vi behandler hverandre som kollegaer og mennesker, og kunne ha en naturlig samtale om både likestilling, mangfold og inkludering sier Bodak.

- Det er klare mål og tydelige handlinger som må til for at vi skal bevege oss fremover, avslutter hun.