Flatt byggevaresalg i Oktober 2021
Flatt byggevaresalg i oktober 2021
Sist oppdatert: 12-11-2021

Flatt byggevaresalg i oktober

Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i oktober2021 var 0,5 % høyere sammenlignet med samme måned i 2020, sier Jøns Sjøgren, adm direktør i Byggevareindustriens Forening.    

Trebaserte produkter øker med 10,6 %. Betongbaserte byggevarer har en nedgang på 2,8 %, mens øvrige byggevarer har en nedgang på 2,5 % sammenlignet med oktober 2020, fortsetter han Sjøgren.

Fikk du med deg: Stål, mur og betong taper mot tre

Det var én salgsdag mindre i år enn i fjor.

Akkumulert etter oktober ligger det totale byggevaresalget 6,0 % over 2020. Den sterkeste akkumulerte salgsveksten ser vi på trebaserte produkter med 10,6 %.

Øvrige byggevarer ligger 5,4 % foran fjoråret, mens betongbaserte produkter har en vekst på 3,4 %, avslutter Sjøgren. 

Se hele statistikken her.

Byggevareindustriens salgsstatistikk er basert på tall innhentet blant foreningens medlemsbedrifter, og tallene inneholder både pris og volumendringer.