Fem beviste fordeler med digitalisering
Raporten fra Schneider Electric viser at det er på høy tid at bedrifter kommer ned fra gjerdet og tar ansvar. Foto: Pixabay

Fem beviste fordeler med digitalisering

Digitalisering bringer med seg mange fordeler, og innen byggebransjen kan man i tillegg til bedre inntjening, også nå sine miljømål raskere. 

Fremtiden er digital og det vil for alltid endre hvordan bedrifter produserer, distribuerer og bruker energi. Schneider Electric har gjennomført en dybdeanalyse av 230 bedrifter og den ferdige rapporten viser at det er på høy tid at bedrifter kommer ned fra gjerdet og tar ansvar. Det vil kunne ha stor betydning for både inntjening og miljømålene bedriften ønsker å oppnå. 

Energibesparelser og automasjon er kjernen i enhver digitaliseringsprosess, uansett bransje og geografi. Resultatet er det samme for alle. Nye og forbedrede forretningsmodeller, redusert energibruk og bedre opplevelser for deres kunder. 

Til tross for de mange fordelene digitalisering bringer med seg når det gjennomføres på riktig måte, er det fortsatt mange bedrifter som ennå ikke har satt seg inn i hvordan deres egen bedrift kan nyte godt av digitalisering. Rapporten “Global Digital Transformation Benefits” tar for seg fem ulike caser for hvordan prosessen kan gjennomføres og fordelene det vil bringe med seg. 

Du kan lese hele rapporten her. (ekstern link)