- Høyere renter og svak utvikling i husholdningenes realinntekter peker i retning av at boligprisene skal videre ned. Derfor gir det mening at så mange som 34 prosent tror på boligprisnedgang, sier sjeføkonom i NBBL, Hilde Karoline Midsem. Foto: Nadia Frantsen
Sist oppdatert: 23-01-2023

Færre venter boligprisfall

34 prosent tror på boligprisfall de neste tolv månedene. Det viser NBBLs Boligmarkedsbarometer for januar. Til sammenligning trodde 40 prosent av de spurte på lavere boligpriser i november.

Samtidig har andelen som tror på høyere boligpriser de neste 12 månedene økt, det samme har andelen som tror på uendrede priser. I januar i år svarte 30 prosent at de tror boligprisene skal opp fra dagens nivå.

– Høyere renter og svak utvikling i husholdningenes realinntekter peker i retning av at boligprisene skal videre ned.

Den komplette leverandør av elektrotavler og strømskinner!

-Derfor gir det mening at så mange som 34 prosent tror på boligprisnedgang. At andelen har falt siden november er kanskje mer overraskende.

-Dette bør nok ses i sammenheng med at færre også tror på høyere rente. Kanskje er dette et uttrykk for at folk oppfatter at inflasjons- og rentetoppen er i sikte, og at vi nærmer oss et vendepunkt til det bedre.

-Boligprisene har falt 2,6 prosent på landsbasis siden september i fjor, korrigert for sesongvariasjoner. Mye av prisfallet kan være tilbakelagt allerede, sier Hilde Karoline Midsem, sjeføkonom i NBBL, i en melding. 

Færre venter høyere boliglånsrente

Det siste halve året har andelen som venter høyere boliglånsrenter et år frem i tid falt gradvis. I sommer ventet 95 prosent av respondentene at utlånsrenten skulle videre opp, i januar var andelen gått ned til 78 prosent. 9 prosent tror at boliglånsrenten holder dagens nivå om et år.

Jobbtryggheten holder seg stabil

5 prosent av respondentene oppgir at de i stor eller ganske stor grad er bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene.

Con Form - Best på råbygg

Dette er litt færre enn i desember, men nedgangen er innenfor feilmarginen. Siden september i fjor har andelen som oppgir å være bekymret for å miste jobben holdt seg mellom 5 og 6 prosent.

Dette er en litt høyere enn i vårmånedene samme år.

Konklusjon: Boligmarkedsbarometeret styrkes

Andelen som tror på boligprisfall er litt lavere enn i desember. Litt færre tror på høyere boliglånsrenter fremover. Jobbtryggheten har holdt seg stabil. Samlet innebærer de tre komponentene en svak bedring i Boligmarkedsbarometeret fra desember i fjor til januar i år.

Les hele boligmarkedsbarometeret HER