- Det er bra for aktiviteten i næringen. Samtidig trenger vi at Stortinget tar kraftigere grep i behandlingen av revidert budsjett, sier Nina Solli administrerende direktør i BNL. Foto: BNL
Sist oppdatert: 12-05-2023 Pressemelding 

Etterlyser kraftigere budsjettgrep

Regjeringen har 11. mai lagt frem revidert statsbudsjettet. Det er en nå en svært krevende markedssituasjon i landets største fastlandsnæring.

40% av Byggenæringens Landsforenings (BNL) medlemmer at de opplever at etterspørselen fra offentlige innkjøpere er lavere enn normalt. BNL etterlyser kraftigere budsjettgrep.

- Det er positivt at regjeringen nå skal bruke 1,2 milliarder ekstra på drift og vedlikehold av riksveiene.

- Det er bra for aktiviteten i næringen. Samtidig trenger vi at Stortinget tar kraftigere grep i behandlingen av revidert budsjett, sier Nina Solli administrerende direktør i BNL.

Vestviken er en entreprenør fra Drammen med fokus på totalentrepriser i samspill med profesjonelle byggherrer.

Byggenæringen opplever nå krevende tider og treffes direkte av økt rente og kraftig prisstigning. Nyboligsalget har falt dramatisk. I mars falt salget med 44% sammenlignet med tilsvarende måned i fjor.

Det er kraftig oppbremsing både hos private og offentlige byggherrer. I anleggsmarkedet går planlagte prosjekter, men det er kraftig oppbremsing i planlegging av nye prosjekter.

- Vi ser at det er flere permittering og nedbemanninger i næringen. Dette er dessverre bare begynnelsen siden mange bedrifter fortsatt bygger på gamle ordrereserver.

- BNL har forståelse for at revidert nasjonalbudsjett ikke uten videre er tidspunktet for store nye investeringer. Likevel mener vi at det er viktig at Stortinget gjør noen grep allerede i revidert budsjett, sier Solli

Det er viktig for aktiviteten i byggenæringen med en stram økonomisk styring som holder rentenivået nede. BNL mener imidlertid at innstrammingsgrepene regjeringen gjør treffer byggenæringen ekstra hardt.

Aktiviteten i næringen treffes direkte av økte renter og usikkerhet. Samtidig bruker regjeringen offentlig bygg- og anleggsaktivitet som en ekstra konjunkturbrems.

Norges hyggeligste håndverker 2023

BNL foreslår fem grep til behandling av revidert budsjett i Stortinget:

  • En større satsning på energieffektivisering
  • Tilstrekkelig med midler til Husbanken som sikrer lånefinansiering for hele 2023
  • Endring i permitteringsregelverket ved å redusere arbeidsgiverperioden og utvide permitteringsperioden.
  • Styrket kommuneøkonomi for å opprettholde bygg- og anleggsaktivitet over hele landet, og klimakrav til offentlige byggeprosjekter
  • Økte midler til drift og vedlikehold av fylkesveier og planleggingsmidler til gryteklare prosjekter.
  • Regjeringen legger opp til en økt satsning på energieffektivisering og lokal energiproduksjon. Enova skal bruke 500 millioner kroner ekstra i 2023 til å styrke innsatsen innen bygg og industri. I tillegg gis det ytterligere 100 mill til energieffektivisering av kommunale boliger

- Dette er positive signaler fra regjeringen. For å utløse potensialet i energieffektivisering, i tråd med Energikommisjonens anbefaling, er det behov for større grep.

- Vi ser frem til hva regjeringen kommer i statsbudsjettet for 2024, sier Solli

- På grunn av markedssvikt og høye kostnader i byggenæringen er det mange bedrifter som nå må permittere eller nedbemanne.

- For å beholde fagkompetansen i bedriftene ber vi Stortinget endre permitteringsregelverket for å hjelpe hardt prøvede bedrifter, oppfordrer Solli.