Etterlyser fokus på arkitektur og stedsutvikling
Arkitektbedriftene skuffet over mangelen på øremerkede midler til kommunene i årets Statsbudsjett. -Vi ser frem til dagen der regjeringen skriver om arkitektur som et aktivt verktøy for å løse mange av samfunnets utfordringer, sier administrerende direktør Egil Skavang. Foto: Arkitektbedriftene
Sist oppdatert: 07-10-2020

Etterlyser fokus på kvalitet og verdiskapning

Vi ser frem til dagen der regjeringen skriver om arkitektur som et aktivt verktøy for å løse mange av samfunnets utfordringer, sier administrerende direktør Egil Skavang.

- Det snakkes om økte bevilgninger til kommunene, og de frie midlene som bevilges er vel og bra. Men skal man unngå langtidseffekter i landets største fastlandsnæring, må man øremerke midler, eller i det minste gi garantier, så kommunene kan gjennomføre alle planlagte byggeprosjekter, og kanskje også noen av de man la vekk fordi man manglet midler, påpeker administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Egil Skavang.

I forkant av statsbudsjettet håpet Arkitektbedriftene blant annet på at investeringene i offentlige bygg og anlegg skulle forseres for å ta igjen det som er blitt utsatt under korona, samt at finansieringen av kommunale helsebygg, undervisningsbygg og barnehager skulle sikres gjennom øremerkede garantier og tilskudd.

- Vi kan ikke se at årets budsjett er tilstrekkelig konkret på dette, og det er vi skuffet over, sier Skavang. - Vi kan håpe at det varslede tilleggsnummeret til Prop nr. 1S (2020-2021) som skal komme i november, vil tilgodese dette, men frykter det kanskje er ønsketenking.

Nordic — Office of Architecture

Arkitektbedriftene registrerer for øvrig at offentlige anskaffelser løftes frem, men at det konkretiseres mot andre områder enn bygg, anlegg og stedsutvikling.

- Offentlige anskaffelser må i større grad fokusere på hvordan arkitektur og stedsutvikling kan bidra til kvalitet og verdiskapning, mener Skavang.

Han trekker imidlertid frem det positive i at det sikres penger til gjennomføring av både vikingtidsmuseum og byggeprosjekter ved universiteter. Slike hensyn er viktig for å sikre realisering av konkurranser hvor norske arkitektkontor legger ned betydelige ressurser for verdiskapende arkitektur.

Kompetanse og frafall i skolen
Som et apropos er det interessant å lese budsjettets omtale av regjeringens satsning på kompetanse, der blant annet viktigheten av å få flere unge til å fullføre videregående skole fremheves. Satsning på god arkitektur kan beviselig bidra til å heve gjennomføringsprosenten.

Færder VGS i Tønsberg halverte sin frafallsprosent med nytt skolebygg. Dette skyltes, ifølge byggherren, i stor grad fokuset på arkitekturen og de valgene kommunen tok sammen med arkitektene.

- Vi ser frem til dagen der regjeringen skriver om arkitektur som et aktivt verktøy for å løse mange av samfunnets utfordringer. Bærekraftige løsninger med tanke på sosiale og miljømessige utfordringer, er nevnt flere steder, men de kommer ikke av seg selv, avslutter Skavang.