Slik blir nye Trondheim katedralskole. To nybygg med grønne tak skal kles med gjenbrukt teglstein. Det er behov for over 1000 kvadratmeter med teglfasade, det vil si mellom 80.000 og 120.000 stein. Ill: Henning Larsen/Rambøll
Sist oppdatert: 29-03-2023 Pressemelding 

Etterlyser over 100.000 brukte teglstein

Trondheim Katedralskole skal rehabiliteres og utvides med nye skolebygg for å kunne ta imot enda flere elever og møte fremtidig behov.

Nå etterlyser Betonmast Trøndelag over 100.000 teglstein som kan gjenbrukes i prosjektet.

Uaktuelt å bruke ny stein

Trondheim Katedralskole skal rehabiliteres og utvides med nye skolebygg for å kunne ta imot enda flere elever og møte fremtidig behov. Nå etterlyser Betonmast Trøndelag over 100.000 teglstein som kan gjenbrukes i prosjektet.

Trondheim Katedralskole, populært kalt «Katta», ble grunnlagt omkring 1152 og er en av Norges eldste skoler. Når Trøndelag fylkeskommune og Betonmast Trøndelag rehabiliterer og bygger om den ærverdige skolen, har de store ambisjoner for gjenbruk og bærekraft

Vestviken er en entreprenør fra Drammen med fokus på totalentrepriser i samspill med profesjonelle byggherrer.

Prosjektet skal kutte klimagassutslipp med totalt 45 prosent sammenlignet med et referansebygg.

Håkon Kjensli, miljøansvarlig i Betonmast Trøndelag, sier teglsteinen de skal bruke skal komme fra ombruk.

– «Katta» er bygd i teglstein og det skal vi selvfølgelig bruke på de nye byggene også. På grunn av de strenge miljøkravene ved prosjektet, er det uaktuelt å bruke ny stein. Teglen vi skal bruke skal komme fra ombruk, sier Kjensli.

Vinn-vinn

Han vet at det rives mange bygg i regionen. Nå oppfordrer han alle som sitter på bygg med teglstein som skal rives i nærmeste framtid, om å ta kontakt med Betonmast.

– Tegl er et materiale som ofte blir liggende som avfall i deponier. Får vi gjenbrukt kortreist, miljøvennlig teglstein, vil det bidra med 77 prosent reduksjon i klimagassutslipp i forhold til ny teglstein. Det er det vinn-vinn for alle, sier han.

Betonmast Trøndelag skal bruke store deler av teglsteinen fra det eksisterende bygget som skal rives inn i nye bygg. Det forutsetter at man kartlegger hvilke komponenter som egner seg for gjenbruk.

– Hvert bygg som skal rives er unikt, og har sine ulike utfordringer og muligheter.

Råde Graveservice AS - Hvaler barne- og ungdomsskole

– Vi gjenbruker mye selv, men har behov for over 100.000 flere stein. Tidlig dialog med eier av bygg i nærområdet er derfor viktig for å kunne utnytte ombrukspotensialet best mulig, sier Kjensli.

– Hvordan kartlegger dere ombrukspotensialet?

– Vi tar ut prøver til testing av teglsteinen sine egenskaper og kvaliteter. Deretter beregner vi mengder og ombrukspotensiale, utarbeider beskrivelse for rivning og planlegger transport, rensing og lagring, forteller han.

Kjent institusjon
Kjensli sier at Trondheim Katedralskole, med dens unike historie og beliggenhet, er en svært kjent og kjær institusjon i Trondheim.

– Det er med stor respekt for historien og i samhandling med våre partnere, Trøndelag fylkeskommune og riks- og byantikvar at vi oppgraderer skolen til en moderne institusjon.

– Sammen har vi funnet gode bærekraftige løsninger som ivaretar historien, samtidig som vi legger til rette for et sterkt forbedret læringsmiljø, til glede for alle skolens brukere, avslutter han.

Om du kjenner til et bygg med teglstein som skal rives, kan du kontakte Håkon Kjensli, miljøansvarlig i Betonmast Trøndelag.