Previous
Next
I januar 2025 skal finalene i håndball VM for menn spilles i Norge. Skal de kunne spilles i den nye arenaen, må den ferdigstilles sommer/høst 2024. Ill: Reiulf Ramstad arkitekter
Sist oppdatert: 27-03-2021

Ett skritt nærmere ny arena

Eieren av Telenor Arena har, i samarbeid med Norges Håndballforbund, jobbet i to år med planer om både inn- og utvendig redesign. Planen om å gjøre hallen til Norges nye storstue innen kultur og idrett, tas nå fra mulighetsstudie til prosjekt​​​​​​. 

De nærmeste venter reguleringsprosess og utredning av kommunens engasjement om en ny arena som vil kunne måle seg med de aller beste arenaene også intensjonalt. Går alt etter planene blir byggestart i januar 2023, med ferdigstillelse i 2024. 

Beholder skallet
Skallet av den dages arena skal beholdes, mens det aller meste innvendig blir revet før man bygger nytt i åtte etasjer. om med fire etasjer. Kostnadene forventes å bli på rundt 1,5 milliarder kroner. 

I januar 2025 skal finalene i håndball VM for menn spilles i Norge. Skal de kunne spilles i den nye arenaen, må den ferdigstilles sommer/høst 2024, slik at vi får testet anlegget skikkelig. 

  • slide
  • slide

Intensjonal standard 
Den nye arenaen vil kunne måle krefter med de aller beste arenaen internasjonalt og vil bli en etterlengtet nasjonalarena for håndball, innendørsidretter, konserter, eventer, idrettsbegivenheter og messer av internasjonalt format

Ferdigstilt vil arenaen blant annet inneholde. 

  • Hovedarena med plass til 20 000 tilskuere på konsert, og 15 000 på eliteidrett
  • Én idrettsarena med tilskuerkapasitet på minimum 1000 for både idrett og kultur (topp og bredde)
  • Én flerbrukshall tilpasset behovene til nærområdets skoler og breddeidrettslag
  • Andre aktivitetsarealer tilgjengelig for idrett og kultur
  • Øvrig utadrettet virksomhet og servicetilbud 

24.mars 2021 ble Mulighetsstudien presentert for Formannskapet i Bærum kommune og Kommunedirektøren fikk enstemmig tilslutning til hans forslag til vedtak:

  1. Presentasjon av «Nye Fornebu Arena – mulighetsstudie» tas til orientering.
  2. Bærum kommune støtter Norges Håndballforbunds søknad om at nye Fornebu Arena gis status som nasjonalanlegg for håndball.
  3. Kommunedirektøren bes utrede hvordan kommunen best kan bidra til realisering av nye Fornebu Arena og legge frem ny politisk sak. Utredningen bør omfatte løsninger for idrettsarealer knyttet til ungdomsskole og mulige former for kommunalt engasjement knyttet til flerbrukshall, liten arena for idrett/kultur og multibruksarealer.
Mimax - Norges største innen kjerneboring og betongsaging