-For kommunens del er vi glade for å ha politikere som har våget å gå i spissen for en ny turnhall, hvor miljø og grønne løsninger har stått i fokus. Vi har også hatt stort fokus på brukermedvirkning ved å trekke inn og inkludere både virksomhetene og brukerne i prosessen.  Inger Lise Løvaas Løken, Prosjektleder Nordre Follo kommune. Foto: Inger Lise Løvaas Løken, Prosjektleder Nordre Follo kommune
Sist oppdatert: 05-12-2020

Ski Turnhall 

Turnere fra Ski, Langhus, Oppegård og Kolbotn, har etter mange år med mye hardt arbeid endelig fått sin egen hall på 2 600 m2 i Ski Idrettspark. 

Den nye hallen som er satt opp av Betonmast Østlandet, er bygget etter passivhusstandard, har fjernvarme og gjennomført som fossilfri byggeplass med høy grad av avfallsgjenvinning og gjenbruk av stål. 

-Det er veldig hyggelig at Norsk Byggebransje ønsker å omtale byggeprosjektet vårt. Vi er stolt av hallen og turngruppene gleder seg veldig til å få sin egen turnhall. Det forteller Inger Lise Løvaas Løken, Prosjektleder for virksomhet Byggeprosjekter i Nordre Follo kommune, til Norsk Byggebransje. 

-Det har vært en lang prosess, fra prosjektering til utlysning har det gått noen år, så denne hallen er etterlengtet av brukerne. 

-Nordre Follo kommune gikk først ut med totalentreprise, men tilbudene som kom inn var over budsjettet. Vi tok derfor et steg tilbake og gikk ut med anbudskonkurranse på samspillsentreprise i stedet. 

Ditt prosjekt — vår kompetanse

-Det har vært en suksessfaktor for dette prosjektet. Vi fikk med oss Betonmast Østfold i fase 1 og skrev samspillsavtale med dem videre inn i fase 2. 

-Vi har mange dyktige mennesker i kommunen og sammen med Betonmast, som er store og har mye erfaring, har vi jobbet meget nært og samarbeidet har vært over all forventning. Ikke for det, vi har samarbeidet med dem om en skole tidligere og vet hva de står for. 

-For oss var det en ekstra bonus at det samme teamet kom tilbake. Samarbeidet flyter ekstra godt når man har bygd opp tillit og respekt på tidligere prosjekt, men la meg være tydelig, de fikk ingen fordeler med å ha vært her før. 

-Kommunen vurderte i alt 6 tilbydere, Betonmast presenterte den beste løsningen og fikk jobben. 

-Vi hadde et forprosjekt som lå til grunn for oppstarten, men målet og framdriften er satt i nært samarbeid med Betonmast. De har hatt god kontroll hele veien og holdt en utrolig bra dialog både mot oss som byggherre, men også overfor sine underentreprenører.

Har dere opplevd utfordringer underveis?
-Vi fryktet nok utfordringer i forkant, da det er en veldig trang byggeplass med nærhet til skolen og mye aktiviteter rundt byggeplassen, men det har gått veldig fint. 

-Betonmast har hatt fokus på sikkerhet hele veien og alle underentreprenører har vært oppmerksomme på sine omgivelser. 

Moss Glass og Fasade
Planteknikk er et rådgivende ingeniørfirma innen fagområdet VVS.

-Her kan vi vel faktisk “takke” pandemien for at det har vært roligere rundt omkring byggeplassen enn forventet. 

-Ut over en trang byggeplass, har det vært lite utfordringer egentlig. Fasadeelementer som kom fra utlandet ble 2 måneder forsinket pga. korona, men den tapte tiden ble jobbet inn igjen. Gjennom å ommøblere aktiviteten i godt samarbeid med velvillige og dyktige underentreprenører, ble prosjektet ferdig til avtalt tid. 

-Jeg vil si at prosjektet har vært helt unikt, nettopp takket være Betonmast erfaring og kontroll. Alle har fått tid til å gjøre jobben sin godt og det har vært lite stress underveis. 

-For kommunens del er vi glade for å ha politikere som har våget å gå i spissen for en ny turnhall, hvor miljø og grønne løsninger har stått i fokus. Vi har også hatt stort fokus på brukermedvirkning ved å trekke inn og inkludere både virksomhetene og brukerne i prosessen. 

Engasjerte politikerne 
-Kommunens innbyggere er heldige som har aktive politikere som også har kjempet for idretten lokalt. De har bidratt til at turngruppene nå kan arrangere nasjonale stevner og konkurranser med tribuneplass til 450 publikummere. 

-I tillegg til turnhallen har vi også en aktivitetssal, der man kan ha ulike aktiviteter for barn og unge. 

Fokus på renovering og miljø
-Generelt har vi meget dedikerte prosjektledere i kommunen, som har fokus og er dyktige til å se alle sider ved våre prosjekt. Vi er heldige som har gode team med arkitekter, prosjektledere og byggtekniske rådgivere ansatt i kommunen. Dette skaper gode tverrfaglige synergier.

-I forbindelse med kommunesammenslåingen er det satt i gang helrenovering av de gamle rådhusene i Ski og Oppegård. Nordre Follo kommune har en egen virksomhet som driver med byggutvikling og vedlikehold av eksisterende kommunale bygningsmasse. Dette er meget effektivt, og bidrar til å minske etterslepet på vedlikehold i storkommunen.

Foss Bygg er en totalentreprenør med hovedkontor i Oslo som leverer små og mellomstore prosjekter over hele Østlandet

-Fokus på gjenvinning og grønne løsninger har vi videreført til den nye turnhallen, som er bygget etter passivhusstandard, gjennomført med fossilfri byggeplass, fjernvarme og høy grad av avfallsgjenvinning og gjenbruk av stål.

Nordre Follo kommune inviterte tidlig innbyggere, lag og foreninger til å delta i prosessen med å velge navn på turnhallen. Hvordan har den prosessen gått?

-Vi er kjempeimponert, det var stort engasjement og mange gode forslag, også morsomme som f.eks Salto og Turnipsen med flere. 

-Årsaken til at vi landet på et stedsnavn handler om forankring, regelverk og kommunesammenslåingen av tidligere Ski og Oppegård kommune, som ble Nordre Follo  kommune 1 januar i år. 

-Samtidig som turnhallen naturlig faller inn i et etablert mønster med Ski idrettspark og Skihallen. 

-Hallen ble overtatt 19 november, mens på utomhus har vi bestilt litt tilleggsarbeid, som blir klart i desember. Så den store åpningen får vente litt til i disse korona-tider. Vi har ønske om å fremheve entreprenøren og håper det skal la seg gjøre i januar, men den som venter på noe godt vet du…. avslutter Løvaas Løken. 

Betonmast Østfold, anleggsleder Christopher Lennartsson og prosjektleder Lasse Delås, dere får positiv omtale fra byggherre Nordre Follo kommune. Hvordan har det vært å bygge turnhall på en så trang byggeplass?

-Det var veldig trangt ja, sier Delås. -Det virket nesten litt utopi når vi så den “lille” gress flekken mellom Ski videregående skole, Skihallen og idrettsparken første gang, men det har gått veldig fint.

-Vi startet med å regne på totalentreprise sommeren 2019. Når det ble for dyrt, gikk vi videre med samspillsentreprisen i konkurranse med andre. Offentlige innkjøp har mange krav og vi ble grillet som alle andre. 

Smådahl AS, tidligere Malermesterfirmaet Smådahl Eduardsen AS,
Østrelinje

-Samspillsentreprisen er en fin samarbeidsform synes vi, fortsetter Delås. -Vi opplever at det er en entrepriseform som passer Nordre Follo kommune godt, fordi de er dyktige, veldig tilstede i prosessen og har aktive mennesker i driftsleddet. 

-Vi har også hatt et godt samarbeid med turngruppen, som skal bruke hallen. Basert på sin erfaring og ønsker, har de bidratt med sine innspill, fra planlegging til ferdig turnhall. Engasjement fra sluttbruker er alltid positivt. 

-Høsten 2019, etter at vi fikk oppdraget, brukte vi 2-3 måneder på å forme prosjektet sammen med kommunen før vi startet produksjon på høsten, sier prosjektingeniør Christopher Lennartsson

-Det har gått over all forventning egentlig. Største utfordringen var forsinkelser av utvendige elementer fra utlandet, men vi klarte å hente inn tiden og leverte prosjektet til avtalt tid. Ikke minst takket være god innsats og velvilje fra våre underentreprenører. 

-Samarbeidet har hatt god flyt hele veien og kommunens folk har vært engasjert og tilstede fra dag en, fortsetter Delås. 

-Det har vært en positiv stemning, løsningsvilje og et ønske om å bidra til et godt resultat fra alle parter. 

-Vi har mange samspillsentrepriser og opplever at entrepriseformen skaper et godt samarbeid mellom byggherre, entreprenør og brukere. Det handler om å gi og ta hele veien, alle har vi et felles mål og vet hva som skal kreves. Samtidig som vi har felles ansvar for at budsjettet skal holdes. 

-Med godt samarbeid skapes trygge tidsrammer og et lavere konfliktnivå. Da blir det morsommere å gå på jobb og lettere å beholde våre dyktige medarbeidere, og kolleger. 

-Vi ønsker å  takker Nordre Follo kommune for oppdraget og for mange positive tilbakemeldinger. Ski turnhall er blitt et flott bygg og Betonmast Østfold er nå klar for nye utfordringer. 

-Flere av våre byggeprosjekter er av kortere varighet og samspillsentrepriser er noen vi har gode erfaring med. Vi utvikler flere prosjekter i øyeblikket, men har kapasitet til flere, så det er bare å ta kontakt for de som ønsker vår hjelp, avslutter Delås og Lennartsson.

Stolte aktører: 
Brannprosjektering på Ski Turnhall, er utført av
Roar Jørgensen AS, er et rådgivende ingeniørfirma med over 35 års erfaring. Med mål er å være den beste leverandør, som alltid finne de beste løsningene for sine kunder kunder innenfor fagområder: prosjektering, byggeledelse og brannteknikk, har bedriften vokst til å bli en av regionens største rådgivningsfirma.

Foss Bygg er en totalentreprenør med hovedkontor i Oslo som leverer små og mellomstore prosjekter over hele Østlandet. Spesialfeltet deres er tømmerproduksjon. På Ski Turnhall har Foss Bygg utført alt tømrerarbeid. 

Moss Glass og Fasade AS, leverer fasader, vinduer og dører i ulike former og fasonger. Med glassmester, egen prosjektavdeling og Riis bilglass, står de 13 ansatte klare til å løse enhver oppgave for både private og proffmarkedet. 

Planteknikk AS, er et rådgivende ingeniørfirma innen fagområdet VVS. Firmaets arbeidsområde omfatter prosjektering og oppfølging av VVS-tekniske installasjoner i et prosjekt. Deres kunder er store og små aktører innen både privat og offentlig sektor.

For Planforum Arkitekter, er arkitektur en viktig samfunnsoppgave. De skaper bygg som i tillegg til å ha høy kvalitet og gjennomtenkte løsninger, føyer seg inn i en større sammenheng. Med ønsker å skape gode møteplasser og at deres bygg skal bidra til en bedre hverdag for alle som ferdes i og omkring bygningene.

Med 30 kvalifiserte ansatte som alle har sine egne fagfelt og bred erfaring fra flere fagområder, utfører Smådahl AS, alt av malerarbeid, tapetsering, gulvlegging, gulvavretting, epoxy, flislegging, rengjøring og mye mer. Smådahl AS står klare til å ta på seg alt fra servicejobber til større,avanserte prosjekter.

Østre Linje arkitektur og landskap har en stor og variert produksjon, fra overordnede planer til detaljnivå. De  jobber tverrfaglig gjennom hele prosessen, og har et ønske om å opprettholde en sterk sammenheng mellom landskap og arkitektur i alle våre prosjekter. Det gjør at stedet og konteksten for hvert prosjekt blir unikt.

Andre aktører: 
Daloc Norge AS,  Sørlie Prosjektinnredninger,  Olar-Portconsult AS,  Car Bo garasjeporter,  Securion AS,  Askim Betongsaging AS,  Firesafe,  Solskjermingsgruppen Østfold AS,  Unilite Norge AS,  Icopal AS,  Borg Bygg AS,  IFACT Idrettsanlegg AS,  Stena Moss,  Bjerke Royal,  Hansen Sveis & Montering AS,  TKS Heis AS,  Solid entreprenør AS,  Johnson Controls Norway,  Rørcompaniet,  Storm Elektro Moss,  Klima Øst,  BA Anlegg,  Rambøll,  Multiconsult,  Brekke & Strand Akustikk AS,  Solli Hoff,  Geokonsult AS,  Structor Fredrikstad AS,  Ingeniørfirmaet Svendsen & C0,  BRIGHT rådgivende ingeniører bygg AS, Sweco AS.