YC Rør og Amundrud er to tradisjonsrike og solide selskaper, som både har vært konkurrenter og samarbeidspartnere over tid. Foto: YC Rør/Amundrud
Sist 24-11-2022

Danner nytt rørlegger konsern

YC Rør og Amundrud VVS har gått sammen om å danne rørleggerkonsernet VVS Øst.

Det nye konsernet vil ha en samlet omsetning på rundt 250 millioner og 120 ansatte. Sammen vil de styrke posisjonen innen VVS på Innlandet og skape synergier på tvers av organisasjonene. VVS Norge blir minoritetseier i konsernet. 

YC Rør og Amundrud er to tradisjonsrike og solide selskaper, som både har vært konkurrenter og samarbeidspartnere over tid.

-Det er to likeverdige bedrifter, der begge har base på Elverum og med Innlandet som hovedmarked, og som nå planlegger å gå sammen.

-Bedriftene driver i dag en tilnærmet lik virksomhet innen VVS-tjenester og -produkter, og har samme type kunder, sier Atle Roaldstveit, en av eierne i YC Rør, i en melding.

YC Rør AS er en Mesterbedrift med bred kompetanse,

-Begge selskaper har prestert bra over tid. Gjennom nye samarbeidsløsninger kan vi likevel få til enda mer. Til beste for eiere, ansatte, og våre kunder/samarbeidspartnere.

-Når bedriftene går bra, har vi samtidig «styringsfarten» til å velge løsninger, som vi sjøl tror på er de beste for framtida, sier Kjell Amundrud, daglig leder i Amundrud VVS.

Det nye selskapet VVS Øst vil dekke både prosjekt- og privatmarkedet på Innlandet og har avdelinger i Elverum, Hamar, Trysil, Kirkenær, Flisa og Rena. Dagens merkevarer og kjedetilknytning til Comfort og Bademiljø vil bli videreført. 

-Vi er veldig fornøyde med å få med VVS Norge på eiersiden i selskapet og deres tro på vår felles satsning med VVS Øst, sier daglig leder Atle Roaldstveit.

-VVS Norge synes det er veldig spennende å få være med på denne satsningen.

-Dette er en modell som vi har troen på og som vil være aktuell for spesielt bedrifter som er i generasjonsskifte eller som ønsker vekst.

-Det å ha Mestergruppen på eiersiden har gitt oss muligheter til å bidra mer aktivt inn i i slike prosesser, avslutter administrerende direktør Thorbjørn Theie.