Færre enn noen gang sier at de kjøper svart
SMSØ har fått utført en kvalitativ undersøkelse gjennom intervju av 20 personer som har kjøpt tjenester svart. -Selv om det bare er en liten andel av befolkningen som sier de har kjøpt svart, mener dette utvalget at «alle gjør det».  Avbildet: Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten og leder for Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ). Foto: Skatteetaten
Sist oppdatert: 21-11-2022

Færre betaler svart... sier de

Aldri tidligere har så få oppgitt at de kjøper tjenester svart, viser en spørreundersøkelse. I år er andelen kun på seks prosent av befolkningen.

Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten og leder for Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ).

På få år har aksepten for å kjøpe svart arbeid og tjenester falt kraftig. I 2009 var det nesten en av fire (23 prosent) som sa at de kjøpte tjenester svart. I 2022 er tallet falt til 6 prosent.  

Opinion har på vegne av Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) og Skatteetaten jevnlig undersøkt bruken av svarte tjenester i privatmarkedet.

Undersøkelsen utføres nå annethvert år og andelen som sier de kjøper svart beskrives som «signifikant lavere» enn ved tidligere undersøkelser.

I 2020 var det åtte prosent som sa de kjøpte tjenester svart. 

– Det er svært positivt at trenden fortsetter nedover.

-Vi vet at det er høy skattemoral i Norge og at de fleste ønsker å bidra til finansieringen av velferdssamfunnet vårt, sier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten og leder i SMSØ.  

Gjengedal presiserer samtidig at innsatsen mot svart arbeid må fortsette. 

– Skatteetaten jobber målrettet, sammen med andre samarbeidspartnere for at det skal være enkelt å gjøre rett, samtidig som vi skal gjøre det vanskeligere for de som både kjøper og tilby tjenester svart, sier hun. 

Du kan bli holdt ansvarlig
SMSØ har i tillegg til undersøkelsen beskrevet over, fått utført en kvalitativ undersøkelse gjennom intervju av 20 personer som har kjøpt tjenester svart.

-Selv om det bare er en liten andel av befolkningen som sier de har kjøpt svart, mener dette utvalget at «alle gjør det».  

En gjennomgående holdning blant de som kjøper svart er at de mener det ikke er deres ansvar å sjekke om tjenestene som tilbys er innenfor regelverket. Gjengedal mener mange ikke er klar over risikoen de tar når de kjøper arbeid eller tjenester svart.  

– Du kan bli medansvarlig for ubetalte skatter og avgifter hvis de useriøse bedriftene du kjøper tjenester av ikke betaler det de skal. I verste fall risikerer du politianmeldelse.

-I tillegg er du med på drive konkurransevridning som går utover de seriøse og lovlydige virksomhetene, sier Gjengedal.

Les også: Kunder straffet for kjøp av svarte tjenester 

FLINKE, KJAPPE & KJEKKE

Undersøk regelverket
Det er barnepass/hjemmehjelp, renhold, maler- og snekkertjenester som topper listen over hva som handles svart. I tillegg mener 10 prosent av respondentene at det er ganske eller svært sannsynlig at de vil bli tilbudt svart arbeid i løpet av det neste året.  

–Svart arbeid eksisterer fordi noen velger å benytte seg av det, men du som forbruker kan selv ta grep for å unngå det ved å sjekke regelverket og sjekke om du handler av en seriøs bedrift.

-På handlehvitt.no kan du sette deg inn i hvordan du skal gå frem for blant annet å engasjere håndverkere, gjøre innkjøp av tjenester i hjemmet, kjøpe verkstedtjenester og bilpleie, sier Gjengedal. 

Fakta Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ)

  • SMSØ er en allianse som jobber sammen og forebyggende i kampen mot svart økonomi.  
  • Alliansen består av Skatteetaten, NHO, Byggenæringens landsforening, LO, Fellesforbundet, KS, YS, Unio og Virke, som alle er sentrale parter i arbeids- og næringslivet. 
  • Samarbeidspartnerne jobbar for å redusere svart økonomi, og gjennom dette bidrar de til like konkurransevilkår, sikre gode arbeidsforhold og finansiering av velferdsstaten. 
  • Du kan også sjekke Tettpå-veilederen som skal hjelpe deg å velge håndverkere til å bygge eller pusse opp trygt, seriøst og lønnsomt. I veilederen finner du blant annet tips, sjekkliste og fordeler med å velge seriøs arbeidskraft og ta informerte valg. Veilederen er tilgjengelig på skatteetaten.no/tettpa/veileder     

Handlehvitt og Tettpå er blant tiltakene i Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.