D-blokken er nå svært synlig inne på byggeplass. «Den gule veggen» tilhører ikke selv bygget, mens skal i byggefasen hindre at ting faller ned på dem som jobber med kjelleren under. Foto: Statsbygg 
Sist oppdatert: 08-04-2022

D-blokken reiser seg

Bygningen som skal huse Statsministerens kontor og Utenriksdepartementet, er nå kommet to etasjer over bakken i det nye regjeringskvartalet.

D-blokken april 2022
GULT D-blokken er nå svært synlig inne på byggeplass. «Den gule veggen» tilhører ikke selv bygget, mens skal i byggefasen hindre at ting faller ned på dem som jobber med kjelleren under.

Aktiviteten innenfor byggegjerdet i regjeringskvartalet er stor. I snitt er 450 arbeidere i gang hver dag.

De fysiske arbeidene med å gjenreise regjeringskvartalet ble påbegynt i januar 2021. Nå jobbes det med rehabilitering av H-blokken og bygging av kjeller, D-blokken og byrom. Arbeidene med A-blokken vil starte i løpet av sommeren.

Den mest synlige forandringen per nå er arbeidene med D-blokken
– Vi er ferdig med å støpe dekket i 2. etasje og er halvveis med dekket i 3. etasje, forteller prosjektleder for D-blokken, Anders Wethal:

– Fremover vil folk utenfor byggeplassen se mer og mer av D-blokken. Råbygget vil heve seg med en etasje for hver femte-sjette uke, og i løpet av mai vil bygget være synlig fra Youngstorget. I begynnelsen av 2023 skal råbygget være ferdig, forklarer Wethal.

Kjell Gunnar Berglie er en av dem som jobber med å gjenreise regjeringskvartalet. I snitt er 450 arbeidere på jobb innenfor byggegjerdet hver dag. Foto: Statsbygg 

«Den gule veggen» vil vokse
D-blokken blir den største bygningen i det nye regjeringskvartalet med 10 etasjer og 29.500 kvadratmeter over bakken.

Den vil blant annet romme kontor- og spesialfasiliteter for Statsministerens kontor og Utenriksdepartementet, en stor felleskantine, treningsrom og et større inngangsparti.

Mot Akersgata er bygget dekket av «den gule veggen». Den vil bli jekket oppover i takt med byggingen og bli svært synlig etter hvert som D-blokken blir større.

– Dette er av HMS-årsaker og har ingenting med selve bygget å gjøre.

-Den gule veggen skal hindre at bygningsmaterialer, verktøy og annet faller ned på dem som jobber med kjelleren flere meter under, så her er det viktig å tenke sikkerhet for arbeiderne, sier Anders Wethal.

Etter planen innebærer prosjektet at tre store bygninger rives, to bygninger rehabiliteres og at det bygges fem nye bygninger fordelt på tre byggetrinn. De tre bygningene ble revet mellom 2014-2020. Byggetrinn 1, som er det største, ble godkjent av Stortinget i 2020. Byggetrinn 2 og 3 forutsetter Stortingets godkjennelse.

PÅ JOBB Kjell Gunnar Berglie er en av dem som jobber med å gjenreise regjeringskvartalet. I snitt er 450 arbeidere på jobb innenfor byggegjerdet hver dag.