Nye Tønsberg tinghus vil ligge sentralt i byen rett ved Tønsberg stasjon. Ill: Dyrvik Arkitekter AS.
Sist oppdatert: 29-09-2023 Pressemelding 

Nå blir det nytt tinghus i Tønsberg

Regjeringen har nå formelt besluttet at nybygg for Tønsberg tinghus skal bygges. Her samles de tre rettslokalene Vestfold tingrett har i dag, Vestfold jordskifterett og Agder lagmannsretts aktivitet i Vestfold, i ett hus.

Tønsberg tinghus skal ligge rett ved Jernbabestasjonen

– Det nye Tønsberg tinghus vil bli Statsbyggs første utslippsfrie byggeplass, forteller prosjektleder Håkon Einstabland i Statsbygg:

– Huset bygges som et passivhus, og det vil bli tatt i bruk materialer og løsninger som minimerer klimautslippene og omfang av farlige miljøgifter.

Statsbygg har i påvente av formelt vedtak om finansiering, allerede inngått avtale med entreprenøren NCC Norge AS og Dyrvik Arkitekter AS om bygging av tingretten.

De er klare til å gå raskt i gang med prosjektet. Rammesøknaden om bygging oversendes snart Tønsberg kommune, og oppstart på byggeplass blir sannsynligvis tidlig vår 2024.

Bygningen vil bl.a. inneholde 14 rettssaler, flerbruksrom, venteceller og kontorarbeidsplasser for om lag 60 personer. Tinghuset bygges på en 3,3 måls tomt sentralt i byen og tett opp til Tønsberg stasjon, med adresse Halfdan Wilhelmsens allé 2.

Nybygget, som vil være det største tinghusprosjektet siden Gulating lagmannsrett i 2011, vil være på rundt 4 800 kvadratmeter. Tinghuset forventes å stå ferdig for innflytting høsten 2025. Statsbyggs oppdragsgiver for det nye tinghuset er Domstoladministrasjonen.