Høsten 2023 vil logistikkvirksomheten til TOOLS bli tatt hånd om fra dette nye moderne lageret i Vestby Logistikkpark. - Dette er noe som vil komme kundene til gode på flere måter, ifølge kjedens logistikksjef i Norge, Stig Gustavsen. Foto: TOOLS
Sist oppdatert: 15-06-2023 Pressemelding

Bygger fremtidens logistikksenter på Vestby

TOOLS sitt nye logistikksenter i Vestby Logistikkpark vil stå ferdig høsten 2023. Det vil gi kundene kortere leveringstid, færre forsendelser pr. ordre og en mer miljøvennlig varetransport.

Etter en jevn vekst gjennom flere år har TOOLS vokst ut av sine eksisterende lager på Skedsmokorset og Rosenholm. Derfor skal logistikkvirksomheten nå tas hånd om fra et nytt og moderne logistikksenter i Vestby Logistikkpark.

Dette er noe som vil komme kundene til gode på flere måter, ifølge kjedens logistikksjef i Norge, Stig Gustavsen.

- Dette er en viktig brikke i vår satsing på å sikre gode og effektive logistikkforhold til våre nåværende og fremtidige kunder.

- Ved å samle ressursene og kompetansen fra dagens to lagere til ett effektivt og moderne kundelager på Vestby, vil vi kunne redusere antall forsendelser pr. bestilling, redusere leveringstiden og ikke minst redusere karbonavtrykket og transportbelastningen på kundenes bestillinger, sier Gustavsen.

Med det nye flotte lageret i Vestby vil vi kunne redusere antall forsendelser pr bestilling fra kundene forteller Stig Gustavsen

Ledige stillinger innen bygg og anlegg

Kommer kundene til gode

Med dagens løsning, hvor logistikkvirksomheten i TOOLS er fordelt på kundelagerne på Skedsmokorset og Rosenholm, kan man som kunde oppleve at enkelte ordre kommer fordelt på to eller flere forsendelser. Nå som alle varegrupper samles under ett tak, vil hele ordreprosessen bli mer strømlinjeformet.

– Med det nye bygget vil vi øke fra totalt 10.000 kvm fordelt på to lagere, til hele 24.000 kvm i ett enkelt kundelager. Den ekstra plassen, i tillegg til mer optimaliserte og effektive løsninger, gjør at kundene vil oppleve en langt mer smidig leveranse.

I dagens lager på Skedsmokorset har de et profileringssenter som utfører trykk og brodering av firmalogoer på arbeidsklær og utstyr. Disse tjenestene skal også bli med på flyttelasset til Vestby.

– Vi får nå enda bedre plass til å utføre ekstraservice- og tjenester.

- For eksempel det vi kaller «kitting», hvor vi pakker og leverer ferdige verktøykasser med innhold spesielt tilpasset kundens ønsker og behov, forklarer Gustavsen.

Bærekraft er nøkkelordet

Logistikkparken på Vestby, hvor TOOLS sitt nye logistikksenter skal bygges, ligger strategisk plassert rett ved E6 og nær både E18 og E134. I tillegg er det kort vei til Langhus, hvor de fleste av dagens godsterminaler ligger.

Når det nye senteret står ferdig høsten 2023, vil det være et moderne og energieffektivt bygg som er godt rustet for både dagens og fremtidens behov.

I dette lageret vil vi samle ressursene og kompetansen fra dagens to lagere til ett effektivt og moderne lager

- Med dagens bygge standarder vil et hvilket som helst nybygg være langt mer energieffektivt enn eldre bygninger, men vi ønsker å ta et ekstra steg fremover ved å benytte fjernvarme, og vi vurderer å installere solcellepaneler på taket.

- Dermed vil ikke bygget bare være rustet for fremtiden ved å kunne besørge videre vekst i TOOLS, men også ved å være et miljømessig og økonomisk bærekraftig alternativ.

Logistikkparken på Vestby, hvor TOOLS sitt nye logistikksenter skal bygges, ligger strategisk plassert rett ved E6 og nær både E18 og E134. I tillegg er det kort vei til Langhus, hvor de fleste av dagens godsterminaler ligger. Foto: TOOLS

En sømløs omstilling

Allerede i september 2023 vil bygget være klart til overtakelse. Da vil den første tiden gå med til organisering og klargjøring av virksomheten, før de gradvis vil begynne innflyttingen i november.

- Vi anslår å bruke tre til seks måneder på selve flytteprosessen. Det er for å sikre at alt gjøres i kontrollerte former, slik at kundene ikke skal bli skadelidende.

- Hovedfokuset er at dette skal bli en sømløs omstilling for kundene, og at de til slutt vil nyte godene av at TOOLS får Norges beste logistikksenter, avslutter logistikksjef Stig Gustavsen.