-Det opprinnelige budskapet til befolkningen står seg den dag i dag og brannetterforskning fra 1920 tallet det samme, forteller Assisterende direktør i Brannvernforeningen, Monica Varan. Foto: Brannvernforeningen
Sist oppdatert: 12-06-2023 Bransjeprat 

Brannvern gjennom 100 år

Brannvernforeningen velger å feire sine første 100 år med å utlyse Innovasjonsprisen på 500.000 kroner. Det er verdt en bransjeprat med assisterende direktør Monica Varan.

Hvordan havnet du i Brannvernforeningen?

-Det var ganske tilfeldig, jeg var 22 år, student og ønsket et års pause fra studiene. Jeg meldte meg som vikar i et vikarbyrå, ble kalt til intervju en fredag og startet på jobb mandagen etter, smiler hun.

-Her sitter jeg, 18 år etter og kan se tilbake på mange ulike roller, og utfordringer under samme paraply.

-Jeg har jobbet med sertifiseringsordningen for varme arbeider, farlig gods, bidratt innen pyroteknikk, undervist innen HMS og risiko i tillegg til å lede samfunnsansvars- og kompetanseavdelingen i ulike runder

-Jeg har vært heldig med en arbeidsgiver som har gitt meg stadig nye utfordringer, samtidig som jeg har blitt gitt muligheten til å ta en master i ledelse underveis for å få relevant faglig påfyll.

Ledige stillinger innen bygg og anlegg

-Spesielt etter at Rolf Søtorp kom inn som administrerende direktør i 2017 har kompetanse og utvikling, både personlig og for virksomheten, vært i fokus.

-Han har vært villig til å satse på utvikling av både organisasjonen og individene som jobber hos oss. Det har bidratt til både effektivisering, digitalisering og nye faglige prosjekt.

Samme arbeidsplass i snart 20 år

-Det er nesten en kuriositet å bli værende så lenge på samme arbeidsplass og jeg har ikke fylt 40 en gang. Det skyldes en kombinasjon av en god arbeidsgiver, 17 utrolig fine kolleger og ikke minst formålet vi jobber for: At ingen skal dø eller bli hardt skadet i brann.

-Det å ha et viktig mål for arbeidet deler jeg med alle mine kolleger, vi er mange som har vært her i mer enn 10 år.

Fikk du med deg: Jakter «den nye» røykvarsleren

-Takket være Rolf Søtorp har vi også fått rekruttert flere mennesker som forsterker organisasjonen og bidrar med nye impulser innen eksempelvis brannfaglig og kommunikasjonsfaglig kompetanse.

-Sammen skal vi ta Brannvernforeningen inn i fremtiden med samme mål som de foregående 100 årene. Vi skal nå flest mulig med brannforebyggende kunnskap.

SmartDok forenkler HMS og Sikkerhet

Brannvernkonferansen 2023

-Hvert år samler vi ulike aktører i bransjen til vår egen brannvernkonferanse, hvor man kan møtes på
tvers av organisasjoner på en felles møtearena. Deltakerne kan være:

  • Brannvesen
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
  • Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
  • Forsikringsselskap
  • Driftere av bygg

Les også: Bry deg før det brenner!

Tema for årets konferanse var brannvern i byggverk
-Brannsikkerhet i bygninger var hovedtema og målet er å forhindre at brann oppstår samt å begrense
eventuell skade.

-Det er et komplekst tema som inkluderer blant annet brannsikring, organisatoriske tiltak og kompetanse.

-Det er ingen tvil om at samhandlingen kan bli bedre fra byggeprosess til drift. De prosjekterende går videre til nye oppdrag når jobben er gjort, mens byggeier står ansvarlig for driften.

-Et konkret eksempel er automatiske brannalarmanlegg. Mange velger et anlegg som ikke er tilpasset bruk, og dette kan skape utfordringer for brannvesenet da vi vet at unødige alarmer står for en god del av utrykningene.

-Rent praktisk opptar unødige utrykninger kapasitet som i verste fall behøves andre steder. I tillegg er det en fare for at det utløses så mange unødige alarmer at folk etter hvert slutter å evakuere – de tar ikke alarmen på alvor.

-Dette fortsetter, til tross for at man vet at et tilpasset anlegg bidrar til at man kan unngå problemet. Det bør prioriteres å få installert et sikkert og tilpasset anlegg som reduserer antallet unødige alarmer.

Norges hyggeligste håndverker 2023

Brannvernforeningen gjennom 100 år

-Brannvernforeningen ble stiftet i 1923. Det er veldig spesielt og litt artig når vi leser første utkast til vedtektene som ble påbegynt i 1921, de er helt identiske med det vi gjør i dag. Det vi er stiftet for beskriver fortsatt godt det vi driver med, men vi har naturligvis endret måten vi jobber på.

-Brannvernforeningen har gitt ut flere bøker, i tillegg til magasinet vårt som har vært utgitt siden 1926.

-Det opprinnelige budskapet til befolkningen står seg den dag i dag og brannetterforskning fra 1920 tallet det samme. Da foreningens første utstilling ble åpnet på -30 tallet kom til og med kongen, sier hun stolt.

-Teknologi og digitalisering har skapt nye muligheter til å nå ut med budskapet. I dag er vi med på å tilføre kompetanse til de som utfører det forebyggende arbeidet gjennom kurs, bøker, veiledninger og opplysningsarbeid.

-I et historisk perspektiv har årlige dødsbranner gått ned, det er adskillig færre store katastrofebranner, men antallet branner og utrykninger er fortsatt høyt.

-På samme tid har utbetalinger i forsikringsoppgjør for enkeltbranner økt, blant annet som følge av at boligene koster mer og har mer kostbart inventar. Det er ingen indikatorer på at vi kan redusere det forebyggende arbeidet.

-Det er lagt ned mye jobb gjennom en felles innsats på nasjonalt nivå. Nordmenns holdninger og allmennkunnskap rundt brann er blitt bedre, og flere er blitt flinkere til å tenke forebyggende.

-Det er en fare for at holdningene og bevisstheten rundt brann reduseres dersom vi slutter å se på brann som et større samfunnsproblem.

-Utbetalingene fra forsikring til branner nærmer seg 6 milliarder årlig. Det er med å fortelle at branner er et samfunnsproblem sammen med de store konsekvensene for de som er rammet av en brann.

Novo Entreprenør AS

Formålet vil være det samme de neste 100

-Vårt mål vil være det samme, men samfunnet endrer seg og det må vi følge med på. Samfunnsutvikling, økonomi, aldrende befolkning og økt sentralisering sammen med avfolking av distriktene, er hva vi ser som de mest utfordrende områdene fremover.

-Det er rimeligere for kommunen at eldre bor hjemme enn på institusjon. Kommunen har likevel samme plikt til å ivareta brannsikkerheten gjennom å kartlegge og redusere brannrisikoen for den enkelte.

-Kommunen har ansvar for alle sine innbyggere og dette ansvaret omfatter også forebygging av skade som følge av brann.

I Norge er personer i risikoutsatte grupper overrepresentert i boligbranner med dødelig utfall. Som følge av en rekke reformer har ansvar og oppgaver blitt overført fra spesialisthelsetjenesten til kommunene, og de  kommunale hjemmetjenestene har fått brukergrupper med mer faglig krevende og komplekse medisinske og psykososiale behov. Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DsB)

-Mange kommuner gjør en god jobb i dag, de har organisert samarbeid mellom helse og brannvesen, kartlegger og gjør tiltak for å øke brannsikkerheten til risikoutsatte personer. Samfunnsutviklingen viser at det offentlige må spare penger, samtidig som at eldrebølgen er voksende.

-Det får konsekvenser at eldre og andre som tidligere bodde på institusjon skal bo hjemme livet ut.

-Det er klart at det blir mer krevende å ivareta alle innbyggernes brannsikkerhet når all tilrettelegging må skje i det enkelte hjem.

Pol Betong AS - Leikvoll hall C

Økt sentralisering

-Utfordring eller mulighet tenker flere. Det at distriktene opplever fraflytting, der gjennomsnittsalderen øker når yngre flytter og eldre blir værende, skaper utfordringer.

-Det kan blant annet bidra til at rekruttering av kompetent personell til brannvesenet blir vanskeligere.

-Samtidig vil urbanisering bidra til at vi må bo tettere, som også er en utfordring fra et brannsikringsperspektiv.

Innovasjonsprisen 2023

-Vi vet at kompetanse, erfaringsutveksling, samhandling og gode holdninger redder liv, og verdier. Derfor vil vi kaste en ball opp i luften og sette brannvern på kartet ved å utlyse en innovasjonspris på 500 000 kroner.

-Vi vil inspirere til innovasjon og inviterer privatpersoner, organisasjoner, bedrifter eller samarbeidspartnere til å komme med sine ideer. Vi håper på mange innspill og forslag slik at vi kan kåre en verdig vinner på foreningens 100 års dag, 7. november 2023, avslutter Varan.