- I mai er de sesongkorrigerte prisene uendret, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Foto: Johnny Vaet Nordskog.
Sist oppdatert: 05-06-2023 Pressemelding 

Oppgang i boligprisene i mai

Boligprisene steg med 0,8 prosent i mai 2023. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret.

Så langt i år har boligprisene i Norge steget med 7,7 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 680 291 kroner ved utgangen av mai.

- Boligprisene fortsatte å stige i mai, men veksttakten er noe svakere enn de siste månedene, hvor det også var sterk vekst i de sesongkorrigerte prisene. I mai er de sesongkorrigerte prisene uendret, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- Det er solgt mange boliger i mai, og så langt i år er det omsatt flere bruktboliger i Norge enn på samme tid i 2022. Det har også vært stor vekst i antall nye bruktboliger på markedet gjennom måneden. Det tilsier en mer moderat utvikling i boligprisene månedene fremover, sier han.

Ledige stillinger innen bygg og anlegg

- Så langt i år har boligprisene steget langt mer enn alle trodde ved inngangen til året.

- Med et normalt konjunkturforløp med fallende priser gjennom høsten vil vi trolig ende med en oppgang på 3-4 prosent i 2023. Det vil likevel bety et realboligprisfall, hvis ikke konsumprisindeksen kommer mye ned fremover, sier Lauridsen.

Stort volum

  • I mai ble det solgt 10.297 boliger i Norge, noe som er 1,3 prosent færre enn tilsvarende måned i 2022.
  • Så langt i år er det solgt 39.591 boliger i Norge, noe som er 2 prosent flere enn i samme periode i 2022.
  • I mai ble det lagt ut 12.869 boliger for salg i Norge, noe som er 9,9 prosent flere enn i samme måned i 2022.
  • Så langt i år er det lagt ut 43.965 boliger i Norge, noe som er 3 prosent flere enn i samme periode i 2022.
SmartDok forenkler HMS og Sikkerhet

- Omsetningsvolumet har tatt seg opp gjennom våren og det samme har tilbudssiden. Vi venter fortsatt god aktivitet i bruktboligmarkedet fremover, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 35 dager å selge en bolig i mai ned fra 40 dager i april. Rasket salgstid hadde Stavanger med 20 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 58 dager.

Sterkest i Kristiansand og Stavanger

  • Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mai hadde Romerike hvor prisene steg med 1,1 prosent.
  • Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Bodø m/Fauske med en sesongkorrigert nedgang på 1 prosent.
  • Den sterkeste utviklingen så langt i 2023 har Kristiansand og Stavanger m/omegn med en oppgang på 12,5 og 11,8 prosent.
  • Svakest utvikling så langt i år har Tromsø med en oppgang på 4,4 prosent.

- Så langt i år skiller Kristiansand og Stavanger m/omegn seg ut med stor vekst i boligprisene.

Krøderen Elektro|Krøderen leverer alt innen elektro til din bolig, hytte eller prosjekt.

- Kristiansand har lenge hatt et prisnivå godt under de øvrige mellomstore byene i Norge. Nå er imidlertid prisnivået i Kristiansand i ferd med å komme opp på samme nivå som de øvrige byene i Norge, sier Lauridsen.

- Dessverre er nyboligsalget fortsatt svært svakt. Forhåpentligvis vil den gode utviklingen i bruktboligmarkedet på et tidspunkt også smitte over i nyboligmarkedet, forutsatt at utbyggerne får kontroll over kostnadene.

- Det er et behov for boligene som nå ikke blir bygget, og det høyst nødvendig å bygge tilstrekkelig med boliger i Norge, så vi unngå ubalanser i boligmarkedet lenger frem i tid, avslutter Lauridsen.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.