FREYR Battery signerte derfor en rammeavtale med de lokale boligutviklerne Zar eiendom og Ranheim eiendom, og Sparebank 1 Helgeland.
Daglig leder i Zar Eiendom, Roger Håkonsen og til høyre, økonomiansvarlig i FREYR Battery Operations, Helge Aasen. Foto: FREYR Battery
Sist oppdatert: 01-02-2022

FREYR Battery sørger for boligboom i Mo i Rana

FREYR Battery planlegger flere battericellefabrikker i Mo i Rana i årene som kommer for å fylle en sterkt økende etterspørsel av battericeller til stasjonær mellomlagring av energi for fornybare energikilder som sol og vind, til el-biler, maritime applikasjoner og kommersielle kjøretøy.

Fabrikkene vil være lokalisert innenfor Mo industriparks ferdigregulerte industriareal og ha mange hundre ansatte.

Per i dag har ikke Norge noen særlig stor andel av battericellekompetanse. Dette betyr at mange vil måtte flytte fra andre land til Norge for å bygge opp denne prosessindustrien.

En ringvirkningsanalyse utført av Menon Economics i 2021, antyder et behov for et sted mellom 1.800 og 2.150 nye boenheter i Mo i Rana i årene som kommer.

Vallagården er et av flere boligprosjekt fra Zar eiendom

Den første fabrikken til FREYR Battery, kundekvalifiseringsfabrikken på 13.000 m2, er allerede under bygging i Mo i Rana og oppstart av battericelleproduksjon fra denne er planlagt i år.

FREYR tok investeringsbeslutningen for kundekvalifiseringsfabrikken i august i fjor, og hadde byggestart kun dager etterpå. De første ansatte er flyttet til Mo i Rana og flere kommer i løpet av året for å jobbe der.

Innen utgangen av første halvår i år tar FREYR investeringsbeslutningen for en større fabrikk, gigafabrikken på 100.000m2. Etter planen skal FREYR Battery ha produksjon innen utgangen av 2023 på gigafabrikken.

Det fordrer at oppbyggingen av nye boliger må starte så raskt som mulig.

FREYR Battery signerte derfor en rammeavtale med de lokale boligutviklerne Zar eiendom og Ranheim eiendom, og Sparebank 1 Helgeland.

Vanligvis må boligutviklere forhåndsselge et visst antall leiligheter før banken kan innvilge lån til byggeprosjektet.

Kongsparken - Ranheim eiendom

Gjennom rammeavtalen stiller FREYR Battery med en finansiell garanti for boligbyggingen, og dette muliggjør et raskere boligutvikling i Mo i Rana.

De planlagte prosjektene fra de lokale boligutviklerne utgjør i første omgang i underkant av 180 boenheter av ulike størrelser, men boligbehovet vil som nevnt være økende.

- Det vil være vanskelig for våre rekrutteringer å delta i et forhåndssalg før de er kommet hit.

Derfor samarbeider vi i FREYR Battery med de lokale eiendomsutviklerne og den lokale banken gjennom å stille med finansiell garanti, slik at vi kan sørge for at boligene er på plass når arbeiderne kommer, forteller økonomiansvarlig i FREYR Battery Operations, Helge Aasen, i en melding.